- Reset + PDFPrindi

512. T. Nirgi nimetamine ja S. Tiigi tagasikutsumine

29.10.2014

1. Nimetan Tõnis Nirgi Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks Usbekistani Vabariigis, asukohaga Riias.

2. Kutsun tagasi Simmu Tiigi, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku Usbekistani Vabariigis.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2,
välisteenistuse seaduse § 27 lg 6, § 41 lg 3.

Toomas Hendrik Ilves

Avaldatud RT II, 07.11.2014, 1