- Reset + PDFPrindi

508. T. Kollomi kohtunikuametist vabastamine

17.10.2014

Juhindudes kohtute seaduse § 99 lõike 1 punktist 1 ja lõikest 2 vabastan Taimi Kollomi Harju Maakohtu kohtuniku ametist 30. detsembrist 2014 tema enda soovil.

Alus: Riigikohtu esimehe 2. septembri 2014 ettepanek.
Toomas Hendrik Ilves

Avaldatud RT III, 21.10.2014, 2