- Reset + PDFPrindi

Vabariigi President Tööandjate Keskliidu konverentsil Tuulelohe lend 13. märtsil 2014

Vabariigi President Tööandjate Keskliidu konverentsil Tuulelohe lend 13. märtsil 2014 © Egert Kamenik

13.03.2014

Daamid ja härrad.


Vabariigi sünnipäeval tõdesin, et see, mis on meid siia toonud, enam edasi ei vii. Et need sammud, mis on seni olnud edukad, ei pruugi seda enam olla. Sest maailm muutub. Masinad arenevad sellise kiirusega, et kui me ei kohanda oma mõtlemist, haridust ja ettevalmistust, siis jääme hätta. See pole ainult meie probleem, see on kogu maailma probleem.

Keskendusin oma aastapäevakõnes ühiskonna kolmele alustalale: tervis, haridus, julgeolek. Pidasin eelkõige silmas iga üksiku Eesti inimese panust ja vastutust neis asjades. Kuid kõigel sellel on ka ühine mõõde. Kuna suur osa meie inimeste aktiivsest ajast möödub tööd tehes, on ka töökeskkonna ja sealjuures tööandjate roll märkimisväärne ja oluline.

Eriti oluliseks pean ma teie rolli töötajate kvalifikatsiooni kasvatamisel ja suunamisel. Ärijuhid on üleilmsete muutuste eesliinil. Teie tunnetusest, kuhu maailm liigub; teie signaalide jõudmisest formaalharidusse sõltub see, kas haridussektor "toodab" töökäsi vanale või uuele majandusele.

Kui suurematel tööandjatel on inimeste suunamiseks tavaliselt mitu kihti juhte, siis tippjuhtide ja ettevõtjate eneseareng on vaid teie enda suunata. Loobumine enda harjumuspärastest mõttemustritest on just kõige raskem.

Kui räägin tehnoloogia üha kiirenevast arengust ja sellega sammu pidamisest, siis on mu jutt suunatud suures osas ettevõtjate kõrvadele. See, kui tootlikku masinaparki me kasutame, see, milliseid töökohti näeme kümne aasta jooksul kadumas ja tekkimas, sõltub peamiselt teist – kas otseselt või kaudselt.

See kõik on oluline investeerimisotsuste tegemisel. Tulevikku on vaja investeerida. See ongi investeerimise idee. Kuulen liiga tihti ettevõtjaid kurtmas, et majanduskasv on jäänud kängu, valitsus tehku midagi. Eesti majanduspoliitikas pole buumist alates midagi kardinaalselt muutunud – laias laastus on tingimused samad. Küll aga jäid möödunud aasta SKP arvutamisel silma varasemast suhteliselt väiksemad investeeringud. Ja neid teete teie, mitte valitsussektor.

Välistingimused on küll muutunud, see on tõsi. Kuid ka uute turgude leidmine ja tarbijate tundmine on ülesanne, mida ei saa jätta riigiaparaadi õlule. "Mis toond on meid siia, see enam edasi ei vii" kehtib kogu maailma ja meie riigi kohta. Aga ka iga ettevõtte kohta. Põhimõtteliselt sõltub kogu Eesti edu teie loomingulisusest ja uuendusvõimest. Võimest läbi lüüa muutuvas maailmas.

Head kuulajad.

Tahaksin öelda paar sõna ka koduste arengute ja suhete kohta. Eelmise aasta lõpus olin sunnitud jätma ühe seaduse välja kuulutamata, sest see ei vastanud põhiseaduse väärtustele ja mõttele. See oli ebamugav otsus, ma pean tunnistama, kuid tundus, et see läks paljudele ettevõtjatele korda.

Minu soov on aga, et need seadused sellisena minuni ei jõuakski. Et neis sisalduvad ohud ja ebakõlad saaksid lahendatud ettevõtjate ja seaduseloojate vahel enne, kui spiikri haamer langeb.

See ei ole muidugi ühesuunaline tee. Aga ettevõtlusalase seadusandluse kvaliteet sõltub mitte ainuüksi poliitikutest, vaid ka ettevõtlusorganisatsioonide aktiivsusest ja kompetentsusest. Eelnõu autoritele võib nii mõndagi ette heita. Aga teile soovin lihtsalt jõudu ja visadust, et oma seisukohti selgeks teha. Kui esimest korda ei võeta teid kuulda, siis öelge veelkord, ja veelkord.

Demokraatia ju selles seisnebki, et kuulatakse kõigi häält. Kasutage oma võimalusi. Tehke häält, õigel ajal.

Ka tänase konverentsi põhiteema – tööjõuvajadus ja rändepoliitika – puhul ei saa midagi oluliselt muutuda ilma tööandjate sisendita ja surveta. Uues majanduses ei pea väiksus olema puudus. Aga me peame targalt mõtlema, milliseid inimesi, millist haridust vajame homme ja kümne aasta pärast.

Järgnevad aastad, mis on täis valimisi, on hea aeg vahendada oma nägemusi tulevastele otsustajatele. Tööturule vaadates julgen öelda, et mitte ainult mis, vaid ka "kes toond on meid siia, meid enam edasi ei vii".

Soovin teile julget ja avatud arutelu.

Tänan.