- Reset + PDFPrindi

President Toomas Hendrik Ilves peaministri Vabariigi Presidendi ülesannetes Tõnis Kindi ja Magda Kindi ümbermatmisel 17.augustil 2013.a Tallinna Metsakalmistul

17.08.2013

Austatavad kohalviibijad,
head Tõnis Kindi lähedased!


Oma mälestusteraamatus kirjutas Tõnis Kint, kuidas ta agronoomiaüliõpilasena Riias vabatahtlikuna Eesti rahvaväkke astumise järel kiirustas veel enne kaaslasi Eestisse, et oma kohuse täitmise eel kodutalust läbi põigata. Ta tahtis vaadata, kuidas mesilased on talveks pakitud ning veenduda, et talutöödega on kodus kõik korras.

See väike seik Tõnis Kindi elust kirjeldab kenasti tema ellusuhtumist.

Kutsumuselt oli ta põllumees ning põllumees peab olema hooliv ja kohusetundlik, sest talu ei saa ilma järjepideva tööta pidada ning arendada. Perekonna põline Paasioja talu ning mesilaste pidamine olid tema südameasjaks, mille edendamise eest ta pidevat hoolt kandis ning mis oli tal mõtetes ka kodust kaugel paguluses.

Kuid tema mureks oli ka kogu Eesti põllumajandus. Suure-Jaani kihelkonna talupere pojana omandas ta agronoomi kutse, täiendas end erialaselt Põhjamaades ning pühendas ennast Eesti põllumajanduse arendamisele, töötades okupatsiooni eel Põllutöökoja direktorina.

Seesama hoolimine ning kohusetunne viisid Tõnis Kindi koos oma korporatsooni-kaaslastega "Vironiast" vabatahtlikult Vabadussõtta, kus ta tegi kaasa kogu Soomusrongi nr. 2 lahingutegevuse ning tõusis sõja lõpul selle ülemaks. Vabadussõja alguses olid just vabatahtlikud need, kellele Eesti sai loota iseseisvust kaitstes. Tõnis Kint oli üks nendest, kellele me võlgneme iseseisva Eesti kaitsmise. Nii püüdis ta ka 1940. aastal korraldada vastaskandidaatide üleseadmist okupatsioonivõimu poolt korraldet nn. "valimistel", kuid okupantide lavastusse see ei sobinud, nad kartsid rahva vaba valikut ning sellel ei lastud sündida ja ta kuulutati "rahvavaenlaseks".

Austatavad!

Kakskümmend kaks aastat tagasi taastas Eesti oma iseseisvuse. Me saime toetuda õiguslikule järjepidevusele, mille kandjaks oli põhiseadusliku valitsuse kestev tegevus paguluses ning meie okupeerimise mittetunnustamine paljude riikide poolt.

Kuid selle põhiseaduslikku õiguspärasuse ning Eesti Vabariigi de jure kestmise nimel läbi pika okupatsiooniaja tuli pidevalt tööd teha. Tuli teavitada rahvusvahelist avalikkust Eesti ja teiste kommunistide poolt hõivatud Euroopa riikide pürgimustest ning tegelikust olukorrast. Tuletada maailmale järjekindlalt meelde, et meie riik on okupeeritud, kuid me tahame saada vabaks ning edasi kesta.

Tõnis Kint oli eksiilvalitsuse liige 37 aastat, sellest 20 aastat peaministrina Vabariigi Presidendi ülesannetes. Lisaks veel tegevus paljudes organisatsioonides, mille eesmärgiks oli Eesti iseseisvuse taastamine. Kahjuks ei näinud ta Eesti Vabariigi taastamist augustis 1991.a, kuid ta sai kaasa elada laulvale revolutsioonile ning näha, et tema unistus vabast Eestist hakkab täituma ning töö vilja kandma.

Täna avaldame austust Tõnis ja Magda Kindi elutööle ja aadetele.

Olete jõudnud üle pika lahusoleku taas koju.

Tere tulemast tagasi koju, mu ametivend.

Puhake rahus Eesti mullas!