- Reset + PDFPrindi

Eesti Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves pidulikul õhtusöögil Ungari Vabariigi presidendi János Áderi ja proua Anita Herczeghi auks Sausti mõisas 20. juunil 2013

20.06.2013

Austatud president János Áder, lugupeetav ametivend.
Lugupeetav Anita Herczegh.
Head külalised.


Tervitan Teid teie esmakordsel visiidil Eestisse. Ungaril on eestlaste meeles olnud alati eriline, usalduslik koht. Oleme keelesugulusest tõukudes otsinud ja leidnud sarnasust meelelaadis ning elanud kaasa Ungari ajaloo pöördepunktidele. Olen saanud kogeda, et eestlaste tunded pole ühepoolsed: nii 2009. aasta riigivisiidil Ungarisse kui ka 2012. aastal Siófokis, 6. soome-ugri rahvaste maailmakongressil osaledes sai mulle ja Eestile osaks soojus ja tähelepanu, millesarnast kohtab vaid lähedaste sõprade ja hõimlaste puhul. Meie rahvaste lugematud ajaloolised kokkupuutepunktid on loonud mõistmiseks ja koostööks suurepärase fooni. Koos töötanud oleme aga möödunud üheksa aasta jooksul rohkem ning tihedamalt kui kunagi varem, seda nii NATO-s kui ka Euroopa Liidus.

Vahetuid seoseid lisandub kogu aeg: mul on hea meel, et Ungari on Tallinnas tegutseva NATO küberkaitsekeskuse täisliige. Olen tänulik Ungari otsuse eest osaleda 2015. aastal NATO õhuturberotatsioonis Balti riikides. Tunnustan Ungari panust NATO strateegilisse õhutranspordi initsiatiivi ja kasutan võimalust, et märkida ära kahe Eesti allohvitseri osalus Pápa lennubaasi tegevuses. Oleme relvavennad ka Afganistanis.

Euroopa Liidus kogeme erinevate piirkondlike koostööformaatide elavnemist ja nende vastastikuse huvi kasvu. Nii ongi õige: üksteise usaldusväärset kogemust tuleb tõhusamalt kasutada. Tänavu astus välisministrite kohtumise näol tubli sammu edasi NB8-Visegrad4 koostöö. 2014. aastal – mis on meie jaoks Läänemere-aasta – on NB8 juhtriigiks Eesti. Teame, et siin saame loota Ungarile kui Visegrad4 eesistujale.

Kuid ükski suhe, formaat ega institutsioon ei toimi inimeste pühendumiseta. Eesti ja Ungari suhet kehastavad inimesed: kogu kultuurisaadikute perekond Bereczki, kelle mullu manalateele läinud pereisa Gábori teeneid eesti kirjanduse ja keele vahendamisel on võimatu üle hinnata; võimekad aukonsulid Mall Hellam, István Bán ning Andres Bereczki teevad tööd, mis loodetavasti kunagi otsa ei saa. Suur tänu neile selle eest!

Otsa ei saa ka meie ühised pingutused omariikluseta soome-ugri rahvaste toetamiseks. Traditsiooniline kolme Moskvas resideeriva suursaadiku iga-aastane ühiskülastus ühe Venemaa soome-ugri rahva juurde viis tänavu Komisse. Meie ülikoolides jätkuvad soome-ugri toetusprogrammid, toimib rahvadiplomaatia. Abikäe osutamine muutub küll üha keerulisemaks, kuid selle vajajaid ei tohi unustada. Nad on osa meie rahvuste juurestikust. Just selleks, et juured ei ununeks, vajame ühiseid sümboleid. Selle aasta oktoobrikuu kolmandal laupäeval soome-ugri rahvaste auks Eesti lippu heisates rõõmustab mind teadmine, et ka kaardil kauges, ent hinges lähedases Ungaris lehvivad meie kõigi auks riigilipud.

Nüüd aga on mul hea meel tõsta toost Ungari terviseks ning teie terviseks, lugupeetav president Áder ja proua Anita Herczegh!