- Reset + PDFPrindi

President Toomas Hendrik Ilves kohtumisel Eesti kaitseväe Afganistani suunduva jalaväekompaniiga Estcoy-16 22. aprillil 2013 Paldiskis

22.04.2013

Austatud kaitseväelased,
Head kaitseväelaste pereliikmed,
Lugupeetavad major Kruusmann ja kapten Loik.


Vabariigi Presidendina, riigikaitse kõrgema juhina ja lihtsalt Eesti kodanikuna on minu jaoks oluline kohtuda meie kaitseväelastega enne Afganistani operatsioonile minekut.

Teile ja teie lähedastele kuulub minu tänu ja lugupidamine. Ma hindan ja tunnustan teie valikut – osaleda elukutselise kaitseväelasena NATO juhitud operatsioonil Afganistanis. Olla vapper, kindlameelne, julge, lojaalne ja hooliv.

Pole vähimatki põhjust kahelda, et teie missioonieelne väljaõpe on olnud pingeline, professionaalne ja edukas. Et teie varustus ja relvastus on parim, mida meie Kaitsevägi oskab just Afganistani operatsiooniks pakkuda. Kahele kolmandikule teie kompaniist on see esimene välismissioon, mistõttu ma loodan, et viimaste kuudega olete ka mõistnud, kui oluline on usaldada kogenenumaid võitluskaaslasi ja neilt õppida.

Võrreldes eelmiste Eesti jalaväekompaniidega on teie ülesanded Afganistanis muutunud. Teie alaline asukoht ei ole enam patrullbaasides ja kontrollpunktides, vaid arvatavasti olete suurema osa oma teenistusajast Camp Bastioni sõjaväelaagris kiirreageerimisüksusena alalises valmisolekus.

Aga võibolla ka mitte, sest me ei tea ju täpselt, milliseks olukord Afganistanis järgmisel poolaastal kujuneb.

Igatahes me teame, et teie eelseisev missioon ei ole lihtne. Kuid ükski selline missioon ei ole kerge.

Vastavalt rahvusvahelistele kokkulepetele Afganistani valitsusega, võtavad kohalik politsei ja rahvusarmee alates sügisest üle kõik julgeolekuoperatsioonid kogu riigi ulatuses.

Mis tähendab, et see 2001. aasta lõpus alanud sõda oma senises vormis on läbi saamas.

Aga sõdur peab oskama nii oodata kui ka pärast pikka ootamist ootamatult lahingusse minna. Valmis tuleb olla kõigeks: rutiiniga harjumiseks, samal ajal võitlusvalmidust säilitades, et vajadusel tõrjuda edukalt ja endale turvaliselt mässuliste rünnakuid.

Olete eelviimane jalaväekompanii, kes suundub ISAF-i operatsioonile. Umbes aasta pärast, kevadel 2014, toob Eesti oma kompanii Afganistanist ära, sest NATO ISAF-i operatsioon lõppeb 2014 lõpuks. Aga paraku ei tähenda see, et maailmas lõppeksid kõik sõjad. Nii ei lõppe ka Eesti Kaitseväe välisoperatsioonid.

Head sõbrad,

Eesti sõdureid Afganistanis kiidetakse nii kohapeal Helmandi provintsis kui ka NATO peakorteris Brüsselis. Kiitvaid sõnu teie kohta olen kuulnud NATO peasekretär Rasmussenilt ning NATO Euroopa vägede ülemjuhatajalt admiral Stavridiselt. Teid on kiitnud ka Task Force Helmandi ülem, kes märkis ära ESTCOY professionaalsuse ja väga hea mobiilsuse.

Koostöö ja ühine lahingukogemus teiste liitlasvägedega, mille te Afganistanist saate, on väga vajalik Eesti julgeolekule üldisemalt.

Head kaitseväelased,

Eesti ei jäta kedagi omadest lahinguväljale maha. Ei Afganistanis tule all ega hiljem kodus. Veterani ja tema perekonna toetamine sõttamineku eel, ajal ning järel on kaitseministeeriumi, kaitseväe, aga laiemalt kogu ühiskonna ühine hool. Et teile kõigile oleks tagatud kaasaegne ja iga sõdurit arvestav professionaalne toetus. Et keegi Eesti huvide eest võidelnuist ei tunneks end Eesti poolt hüljatuna.

Sama sõnumi annan ma edasi täna õhtul, Carolin Illenzeeri fondi heategevuslikul õhtusöögil langenud ja vigastada saanud kaitseväelaste laste toetuseks.

Sama sõnumit kannab ka homne veteranipäev, mida Eestis esimest korda tähistame.

Sõbrad,

Mul on hea meel, et siia on tulnud paljude teie lähedased. See näitab, et kodused toetavad teid, teil on tugev isiklik tagala. Iga sõjamees ju teab, kui oluline on perekonna ja lähedaste toetus, kui ise oled lahinguväljal.

Soovin teie lähedastele kannatlikkust ja mõistmist teie toetamiseks! Teile, vaprad kaitseväelased, soovin jõudu, tarkust, sitkust ja sõduriõnne!

Kohtumiseni. Tänan.