- Reset + PDFPrindi

Vabariigi President teenetemärkide kätteandmisel Tartu Ülikooli aulas, 23. veebruaril 2012

23.02.2012

Lugupeetavad teenetemärkide kavalerid ja teie lähedased.
Head sõbrad.


Eesti Vabariik hoiab hoolikalt traditsioone, mis kannavad meie väärtusi ja püüdlusi. Nii avaldame Eesti riigi sünnipäeva eel tänu ja tunnustust meie kaasmaalastele ning sõpradele ja toetajatele välismaal. Neile, kelle tegevus on olnud paljudele teistele innustuseks ja julgustuseks, kes on aidanud Eestit muuta paremaks, targemaks ja turvalisemaks.

Teie seas on inimesi väga erinevatelt elualadelt, aga teid kõiki ühendab pühendumus. Pühendumus oma kutsetööle, vabatahtlikule tegevusele, kodukohale. Pühendumus Eestile ning nendele väärtustele, millesse vaba Eesti usub ja millele toetub. Ja selle eest Eesti tänab teid.

Teie lugudest saab kokku edukas, energiline, julge, hooliv ja kaasteelisi märkav Eesti. Selline Eesti, mis ka tänu teile on suuresti juba tegelikkus ning samuti Eesti, mis on alles meie püüdluseks ja milleni loodame ulatuda.

Sellist Eestit, tublit ja hoolivat, saame luua vaid üheskoos, ise julgelt kaasa rääkides, teisi kuulates, olles salliv ja austades oma kaaskodanikke ka siis, kui me nende arvamusega ei nõustu. See teebki Eesti tõeliselt rikkaks ja tugevaks.

Teie, head teenetemärkide kavalerid, olete meile kõigile õpetanud, et ükskõik mis alal on eduks möödapääsmatu sihikindlus, süvenemine, olulise märkamine ja ebaolulise kõrvalejätmine.

Siin, Tartu Ülikooli auväärses aulas, on täna inimesi, kes Eesti riiki teenides on seisnud saatuse õrnal purdel ja tundnud olematuse jahedust, ent jäänud julgeks ja aidanud oma kaaslasi. Ma tänan teid teie vapruse eest.

Tänan ka meie sõpru ja toetajaid paljudes riikides Soomest Jaapanini. Mitmed teist on aidanud Eestil lahendada keerulisi olukordi ning teie leidlikkus ja otsusekindlus on Eestit turvalisemaks muutnud või aidanud otseselt meie hätta sattunud kaasmaalasi.

Riigi teenetemärgid saate te igaüks küll personaalselt. Ent peaaegu alati on selles tunnustus ka teie lähedastele toetuse, mõistmise ning mõnikord ka andestamise eest.

Veelkord, Eesti tänab teid. Vaba Eesti tänab teid.