- Reset + PDFPrindi

Vabariigi President Kultuurirahastu hariduspreemiate üleandmisel Kadriorus 14. oktoobril 2010

Vabariigi President Kultuurirahastu hariduspreemiate üleandmisel Kadriorus 14. oktoobril 2010
Kultuurirahastu hariduspreemiate üleandmine Kadriorus 14. oktoobril 2010
© Toomas Volmer

13.10.2010

Head õpetajad!

 

Just HEAD õpetajad:
Leili Sägi Pärnu Vene Gümnaasiumist,
Villu Baumann Haapsalu Sanatoorsest Internaatkoolist,
Maia Lilje Georg Otsa nimelisest Tallinna Muusikakoolist
ja Allar-Reinhold Veelmaa Loo Keskkoolist.

 

Olen ise olnud õpetaja ja tean, et iseenda ning teadmiste jagamise oskus ei ole lihtne. Tundsin taas seda ärevat tunnet eile Tallinna Reaalkooli tundi andma minnes. Tundide ettevalmistamine ja andmine nõuab palju energiat ning järjekindlat tööd. Pidevat enesetäiendamist, sest sinu vastas istuvad uudishimulikud noored, kellel on palju küsimusi ning kes vajavad juhendamist.

Õpetaja peab olema õpilastes huvi ärataja ja nende suunaja. Ta peab innustama õpilasi haridusteel edasi minema ja vastuseid otsima. Sest ilma selleta võib mõni anne kaotsi minna, mõni talent känguda või mõni asi sündimata jääda.

Tahan siinkohal meenutada paljusid 19. sajandi külakooliõpetajaid, kes oma eneseohverdusega ja valmisolekuga teha rohkem kui võimalik ning vajalik, aitasid meil virguda iseseisvaks riigiks. Nemad on üks neist eeskujudest, millele toetub meie kool. Millele toetub teie töö.

Teie kõik õpetate lisaks põhitööle oma kolleege ja kaasmaalasi. Teete rohkem, kui teilt nõutakse ning kujundate seeläbi Eesti nägu. Seega olete teie need, kelle tööst kasvab järgmiste sajandite Eesti.

Seetõttu on head õpetajad Eesti üks suuremaid väärtusi.

Kuid õpetades õpite ka ise, sest hea õpetaja on just seepärast hea, et ta oskab õppida ka oma õpilastelt.

Tänan teid, teie õpilasi ja teie kolleege. Tänan kõiki meie tublisid õpetajaid. Samuti meie preemiate toetajaid Sampo panka ja Skype Eestit, sest nemad mõistavad, et haridus on meie riigi tulevik.

Palju õnne!