- Reset + PDFPrindi

Vabariigi Presidendi videotervitus ettevõtluskonkursi «Aasta ettevõtja 2009» galaõhtul

05.11.2009

Austatavad ettevõtjad,
mu daamid ja härrad, head sõbrad!

 

Olen täna koos teiega oma mõtete ja heade soovidega. Heli ja pilt teevad vahemaa Tallinna ja Brüsseli vahel olematuks.

See videosild viitab muu hulgas ka sellele, et Eesti ettevõtjad ei konkureeri omavahel suletud Eesti ruumis. Nad konkureerivad Euroopas ja laiemalt kogu maailmas. Täpselt nii, nagu Eesti on poliitiliselt, juriidiliselt ja kultuuriliselt osa Euroopast, osa Euroopa Liidust.

Täna teame ja näeme, et ka majanduse jaoks kõige raskematel aegadel saavad paljud Eesti ettevõtted ja ettevõtjad hakkama.

Süstigu tänane auhinnaõhtu meisse usku ja lootust. Seda enam, et maailma majanduses puhuvad uued tuuled. Kui võrdleme meeleolusid täna ja aasta tagasi, siis on need väga erinevad. Määramatust on vähem, kui mullu samal ajal.

Avanev pilt lubab ka oletada, et globaalne majandus on pöördumas uuele tõusule.

Me ei tea täpselt, mil määral ja mis suunas täpselt on kriis juba jõudnud muuta Eesti majandust. Pelk statistika siin meid veel ei aita. Aga ometi võime loota, et oleme teel uue ja varasemast efektiivsema majanduse poole.

Globaalne kriis on muutnud meid kõiki. Oleme kogemuse võrra rikkamad. Seetõttu oleme ka realistlikumad ja lähiminevikuga võrreldes uuendusmeelsemad.

Oletagem ühiselt, et osa uute oludega kohanemisest on nüüdseks läbi. Teine osa on kindlasti alles ees. Me ei saa veel väita, et kõige rängem on juba möödas.

Ja täpselt samuti ei tea me veel, kuidas täpselt me jõuame uute sihtideni.

Kuid üks on ometigi selge: vanu asju uuesti või ka teistmoodi tehes me sihti ei saavuta. Meie majanduses ei tule ilmselt enam kunagi aega, kus üliodav tööjõud koos odava laenukapitali üleküllusega teeksid võimalikuks hüppelise majanduskasvu.

Me teame, et Eesti majanduse keskseks probleemiks on meie vähene tootlikkus võrreldes paljude teiste arenenud riikidega. Seda mahajäämust võib kirjeldada eri moodi, kuid viib üsnagi lihtsa tõdemuseni: oleme liigagi sageli tõlkinud oma konkurentsivõime vaid soodsamate hindade, aga mitte parema kvaliteedi keelde.

Tegelik konkurentsivõime tähendab võimet haarata turge uute ja paremate kaupade ja teenustega. Kui räägime konvergentsist, siis peame vaatama kaugemale palkade, hindade, elatustaseme ja elukvaliteedi ühtlustumisest.

Tegelikult tähendab konvergents meile Eesti majanduse ja tervikuna Eesti riigi võimekust konkureerida ükskõik kellega kogu maailmas. See peaks olema meie järgmine siht.

See aga eeldab omakorda, et peame juba täna sõnastama oma homse eduloo alused. Täpselt nii nagu tegime kaks aastakümmet tagasi, kui asusime ühiselt teele vabaduse, demokraatia ja turumajanduse poole.

Eesti uus edulugu, uus legend saab olla meie kõigi ühine looming. See eeldab eneseusku, teiste kogemustega arvestamist ja omaenda vigadest õppimist.

See eeldab täiskasvanule omast käitumist. Aga peagi 20 aastat taas vaba riik ei saagi teisiti, kui olla ja käituda nagu täiskasvanule kohane.

Soovin kõigile ettevõtjatele jõudu hakkama saamiseks ja kindlasti häid ideid edasiseks. Just teist kõigist sõltub, milline on Eesti majandus homme ja kümne aasta pärast.

Minu eriline tänu kuulub Ernst & Young'ile, kelle eestvõttel on Eesti aasta ettevõtja konkurss saanud rahvusvahelise mõõtme. Vaid see mõõde paneb paika, kui tugevad ja head me tegelikult oleme.

Tänan tähelepanu eest. Soovin kõigile pidutuju ja usku tulevikku!