- Reset + PDFPrindi

Eesti riigipea rääkis Rootsis e-tervise konverentsil infotehnoloogia kasutamisest patsiendi-kesksema tervishoiu edendamisel

04.02.2014

President Toomas Hendrik Ilves alustas Kirunas e-tervise rahvusvahelisel konverentsil oma sõnavõttu Euroopa Komisjoni nõustanud töörühma raporti mõnede järelduste tutvustamisega, tõdedes, et toimiv tervishoiu infosüsteem peab olema patsiendi-keskne.

Inimesed peavad olema oma terviseandmete omanikud, neil peab olema ülevaade, milliseid andmeid süsteem nende kohta sisaldab ning kes neid kasutab. Usalduse saavutamiseks infosüsteemi ja tema kasutajate vahel on omakorda on vajalik turvaline elektrooniline identiteet, mis paljudes Euroopa riikides täna veel puudub; Eestis on see ID kaardi näol olemas aastast 2002.

Eesti riigipea rääkis ka vajadusest muuta tervishoiusüsteem haiguste-kesksest tervise-kesksemaks.

"Haiguste ennetamiseks on vaja terviseandmeid. Tuleviku terviseinfosüsteemide abil peaks tulevikus koguma ja talletama infot kõigepealt tervise ning alles seejärel haiguste kohta," tõdes ta.

Keskse tähtsusega andmete kogumisel saab olema infosüsteemide omavaheline ühilduvus, mis võimaldab terviklikumat lähenemist inimese tervisele ning kindlasti ka raviasutuste ning meedikute valmidus andmeid jagada. Terviseandmete kogumisel saab inimene erinevaid infotehnoloogilisi vahendeid kasutades aga ka ise palju ära teha juba täna, jälgides vastava nutiseadmega näiteks oma vererõhku või südame tegevust.

IT vahendite kasutamine tervishoius on Euroopas keskmiselt kümme aastat maas kõikidest teistest valdkondadest, kus IT lahendusi kasutatakse. “Infotehnoloogiliste võimaluste kasutamine võimaldaks vähendada kulutusi tervishoiule vananeva rahvastikuga Euroopas. Täna moodustavad need 6-15 % valitsuse kulutustest Euroopa riikides,” tõdes president Ilves.

Kiruna e-tervise konverents tõi kokku regionaaltasandi poliitikuid ning ettevõtjaid üle Euroopa. Konverentsi korraldasid Euroopa Regioonide Assamblee ning Norbotteni maakonna valitsus.


Link konverentsile: http://www.nll.se/alec

Link president Ilvese juhitud Euroopa Komisjoni nõustanud e-tervise töörühma raportile: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/eu-task-force-ehealth-redesigning-health-europe-2020


Vabariigi Presidendi Kantselei
avalike suhete osakond
tel 631 6229