- Reset + PDFPrindi

President Ilves jättis "Käibemaksuseaduse ja raamatupidamise seaduse muutmise seaduse" välja kuulutamata ning saatis selle Riigikogule tagasi

18.12.2013

President Toomas Hendrik Ilves kirjutas täna alla otsusele jätta välja kuulutamata Riigikogus 11. detsembril 2013 vastu võetud "Käibemaksuseaduse ja raamatupidamise seaduse muutmise seadus", sest see on vastuolus põhiseadusega ning saatis selle tagasi Riigikogule uueks arutamiseks.

"Maksupetturite paljastamine ja ettevõtjate aus konkurents on vaidlustamatult põhiseaduspärased eesmärgid," kinnitas president Ilves, ent rõhutas: "Kõikide ettevõtjate koormamist täiendavate kulutuste ja kohustustega ning peaaegu kogu Eesti ärisaladust sisaldava andmebaasi loomist ei saa aga õigustada hüpoteetilise tõendamata oletusega, et nn maksuauk väheneb. Sedavõrd intensiivset põhiõiguste piirangut saab vaadelda põhiseaduspärasena üksnes juhul, kui suudetakse erinevaid käibemaksupettuse liike ja tüüpnäiteid analüüsides tõendada, et senised käibe varjamise ja riigilt käibemaksu väljapetmise skeemid muutuvad uue regulatsiooni tingimustes kas võimatuks või siis oluliselt kergemini avastatavaks ja neid ei ole võimalik kiiresti asendada uute tõhusate pettuseskeemidega."

Antud juhul ei ole sellist analüüsi tehtud, tõdes president Ilves. Tema hinnangul ei saa järelikult praegu usutavalt väita, et kavandatav ettevõtlusvabaduse piirang aitaks oluliselt parandada käibemaksu laekumist ning väldiks pettureile tegelikult tasumata käibemaksu tagastamist, samuti ei saa väita, et teisi võimalusi vähemalt samasuguses ulatuses käibemaksuaugu vähendamiseks ei ole.

"Seega on põhiõiguse §31 sisalduva põhiõiguse piiramine eelnimetatud viisil ja põhjustel vastuolus Põhiseadusega," seisab riigipea otsuses.

Ühtlasi palus Vabariigi President Riigikogul jälgida, et valitsus täidaks parlamendi 23.02.2011 otsust "Õiguspoliitika arengusuunad aastani 2018" , mille kohaselt tuleb seaduseelnõude väljatöötamise otsustamisse ning erinevate võimalike regulatsioonide eeliste ja puuduste läbiarutamisesse kaasata ettevõtjad, kohalikud omavalitsused ja kodanikuühendused. Riigikogu enda poolt kehtestatud põhimõtteid tuleb järgida kõigi seaduste puhul, ka nende puhul, mis saadeti Vabariigi Presidendile väljakuulutamiseks tänavu aasta lõpul.

Riigipea peab vajalikuks vältida olukorda, kus käibemaksuseaduse muudetud § 27 lg 1² jõustub, kuid tunnistatakse seejärel põhiseadusevastaseks ja kehtetuks, ent ettevõtjad on kulutused juba teinud või saanud karistada. Lisaks võimalikele kahju hüvitamise nõuetele, mis hakkaksid koormama riigieelarvet, kahjustaks taoline olukord Eesti ettevõtluskeskkonda ja mainet.


Vabariigi Presidendi otsuse tekst asub siin.


Vabariigi Presidendi Kantselei
avalike suhete osakond
tel 631 6229