- Reset + PDFPrindi

President Ilves osales Balti riigipeade kohtumisel

Riias toimunud Eesti, Läti ja Leedu presidentide töökohtumisel keskenduti piirkonna majandusolukorrale. Samuti kõnelesid riigipead Euroopa Liidu tulevikust, ühenduse Läänemere strateegiast, NATO uuest strateegilise kontseptsiooni koostamisest ja Atlandi-ülestest suhetest.

Presidendid Toomas Hendrik Ilves, Valdis Zatlers ja Dalia Grybauskaité tõdesid, et sõltumata finants- ja majanduskriisi võimalikust leevendumisest, peavad kõik riigid jätkuvalt käituma eelarvepoliitika kujundamisel ülima konservatiivsusega ning kulusid jätkuvalt kärpides.

“Meil kellelgi – Eestil, Lätil ega Leedul – ei ole teist võimalust, kui olla ülimalt vastutustundlikud ja hakkama saada,” ütles president Ilves. “Me peame toime tulema. Ja sellega aitame kõige paremini üksteist.”

Euroopa Liidu tulevikust kõneldes pidasid Balti riikide presidendid oluliseks, et võimalikult kiiresti saaks selgeks, millal jõutakse lõpule Lissaboni lepingu ratifitseerimisega, kuivõrd sellest sõltub kogu institutsionaalsete muudatuste ajakava.

President Ilvese nimetas tähtsaks Euroopa Liidu välisteenistuse loomist, mille puhul tuleb lähtuda kahest peaülesandest: suurendada Euroopa Liidu välispoliitika ühtsust ja parandada ühenduse välistegevuste koordineeritust.

Eesti riigipea väljendas heameelt, et järgmisel nädalal võetakse Euroopa Liidus esimese makroregionaalse programmina vastu Läänemere strateegia.

“Eesti on selle nimel aastaid töötanud, kuid strateegia vastuvõtmine ei ole lõppjaam, vaid üks paljudest vahepeatustest, sest nüüd on meie piirkonna kõigi maade kätes, milliseks kujuneb Läänemere strateegia sisu,” ütles president Ilves. “Riigid peavad olema siin aktiivsed ja mõistma, et Läänemere strateegia on just meie endi jaoks.”

Rääkides NATO uuest strateegilisest kontseptsioonist, nimetas Eesti riigipea selle selgrooks kollektiivkaitsele toetuva NATO nähtavust, usutavust ja võimekuse selget väljendamist.

“Küberjulgeolek kõrvuti energiajulgeoleku ja terrorismiga on teemad, mis kindlasti leiavad uues strateegilises kontseptsioonis märkimist,” ütles president Ilves. “NATO kollektiivkaitse kavandamisel tuleb nende valdkondadega arvestada.”

Eesti, Läti ja Leedu riigipead rõhutasid Euroopa ja Ameerika Ühendriikide suhete olulisust.

“Euroopa Liidu ja Ühendriikide tihe ja ühistel väärtustel põhinev igakülgne partnerlus peab tugevnema, kuna see on Euroopa ja üldise julgeoleku ning stabiilsuse üks nurgakivisid,” ütles president Ilves.

 

Vabariigi Presidendi Kantselei
avalike suhete osakond
tel 631 6229