- Reset + PDFPrindi

President Ilves kutsus Läänemere maid kasutama rohkem piirkondliku koostöö võimalusi

26.08.2013

Läänemere maade parlamentaarsel konverentsil "Säästev innovatsioon piirkonna konkurentsivõimelise majanduse toetuseks" täna kõnelenud president Toomas Hendrik Ilves kutsus rahvusparlamentide liikmeid edendama omavahelist koostööd, et senisest edukast innovatsioonist saaks majanduskasvu ja kogu Läänemere piirkonna konkurentsivõime mootor.

"Peame üheselt toetama väärtusi, millesse me usume: otsuste läbipaistvust, uuenduslikkust, avatust ning majanduslikku ja poliitilist vabadust," ütles riigipea.

Ta tuletas meelde, et Euroopa Liidus – mille loosungiks on inimeste, kapitali ja teenuste vaba liikumine – ei ole teenuste vaba liikumine tegelikkuses ikka veel tagatud, mistõttu on meie kõigi huvides tegutseda selle nimel, et teenuste vaba liikumist edendada.

Asju, mida me tahaksime, kuid ei saa piisavalt kiiresti teha kogu Euroopas, saab ja tuleks meil kõigepealt teha oma piirkonnas, julgustas president Ilves.

Pööramaks innovatsiooni majanduslikuks konkurentsivõimeks, peame järgmise sammuna ühiselt tegutsema, et e-teenused oleksid ühildatavad ja toimiksid üle riigipiiride ning Läänemere piirkonnas suudame selleni jõuda varem kui Euroopas üldiselt, sõnas riigipea.

Ta tõi näiteks Eesti ja Soome koostöö selles vallas, mis on juba arutluse all: "E-teenuste ühildamine isegi kahes riigis oleks midagi ajaloolist. Teiste riikide järgnemine, alustades meie Läänemere piirkonna naabritest, on siis vaid aja küsimus."

Kõigel sellel on konkreetne rahaline väärtus – see tähendaks konkurentsieelist ja suurt majanduslikku potentsiaali, tõdes president Ilves, pidades oluliseks ka e-kaubanduse arendamist, milles jällegi oleks võimalik rohkem ära teha just Põhjamaade ja Balti riikide piirkonnas, kus usaldus riigi vastu ja läbipaistvus on suhteliselt suur.

"Me vajame mõjusaid poliitilisi otsuseid, et pakkuda parimaid võimalusi neile, kes tahavad midagi ära teha," kõneles Eesti riigipea, nimetades üheks tõkkeks mahajäänud füüsilist taristut Läänemere idakaldal. "Näiteks Rail Balticu käima saamine nõuab selget mitme riigi poliitilist otsust."

Lõpetuseks meenutas president Ilves, et 2014. aasta on Eesti jaoks Läänemere aasta, sest me asume juhtima Balti riikide ja Põhjamaade koostööd, Eestist saab ka Läänemeremaade Nõukogu eesistuja.


Vabariigi Presidendi Kantselei
avalike suhete osakond
tel 631 6229