- Reset + PDFPrindi

President Ilves Euroopa Komisjoni digitaalarengu volinikule: meie kõigi huvides peab olema e-teenuste muutmine rahvusvaheliseks

President Toomas Hendrik Ilvese eilne kohtumine Euroopa Komisjoni digitaalarengu voliniku Neelie Kroesiga keskendus Euroopa Liidu digitaalse agenda, e-teenuste rahvusvahelise ühildatavuse, pilvandmetöötluse strateegia ja e-tervise teemadele.

"Euroopa Liidu majanduskasvu ja konkurentsivõime tagamiseks on oluline, et Euroopa Liidu ühisturg ja eriti teenuste vaba liikumine hakkaks lõpuks ometi toimima," ütles Eesti riigipea. "Mind häirib tõsiselt, et ühisturg teenuste osas ikka veel ei tööta, sest see on üheks piduriks ka Euroopa Liidu arengule."

Meie kõigi huvides peab olema e-teenuste muutmine rahvusvaheliseks, rõhutas president Ilves.

"Näiteks Soomega teeb Eesti juba ulatuslikku koostööd küberkaitse vallas ja soomlased tunnevad suurt huvi Eesti e-tervise süsteemi vastu," rääkis Eesti riigipea.

Tema sõnul seisab Eesti selle eest, et digiallkiri ja usaldusväärne isikutuvastamise süsteem, mis on meile muutunud juba enesestmõistetavaks, võetaks käibele ja muutuks ühildatavaks üle riigipiiride kogu Euroopa Liidus.

"Esmalt liigume selles suunas koostöös Põhjamaadega, kus vajalik taristu on olemas, aga eesmärgiks on tulevikus Euroopa-ülene "X-tee"," ütles president Ilves, pidas silmas Eestis loodud ja rahvusvaheliselt edukaks osutunud andmevahetuskihti "X-tee".

President Ilves ja volinik Kroes arutasid ka pilvandmetöötluse arendamisega seotud küsimusi, mh andmekaitset ja andmete reguleerimist puudutavat seadusandlust.

Mullu novembrist juhib president Ilves Euroopa Komisjoni palvel Euroopa pilvandmetöötluse arendamise nõukoda (Steering Board of the European Cloud Partnerhip), mille eesmärgiks on edendada piiriüleste digitaalsete avalike teenuste kasutust Euroopa ettevõtluses ning avalikus sektoris. Pilvandmetöötlus tähendab andmete (näiteks tekstifailide, piltide, videote) ja tarkvara salvestamist kaugemal asuvates arvutites, millele kasutajad pääsevad ligi enda valitud seadmetest interneti kaudu.

Aastail 2011-2012 juhtis president Ilves Euroopa Liidu e-tervise töörühma. Eilsel kohtumisel tõdeti, et e-tervise teema on endiselt väga oluline ja pärast rahvusvahelise töörühma lõppraporti valmimist on aeg hakata euroliidu liikmesmaades töörühma soovitusi ka kasutama. President Ilves kinnitas, et Eesti eksperdid on valmis Euroopa Liidus oma kogemusi jagama.


Vabariigi Presidendi kantselei
avalike suhete osakond
tel 631 6229