- Reset + PDFPrindi

President Ilves andis üle rahvaluule kogumispreemiad

President Ilves andis üle rahvaluule kogumispreemiad
Taga vasakult: Eesti Rahvaluule Arhiivi juhataja Risto Järv, Triin Äärismaa-Unt, president Toomas Hendrik Ilves, Eesti Kirjandusmuuseumi direktor Janika Kronberg. Ees vasakult: Kaie Humal ja Rosaali (Roosi) Karjam
© Alar Madisson (Eesti Kirjandusmuuseum)

14.03.2013

Täna, emakeelepäeval, andis riigipea Toomas Hendrik Ilves Eesti Kirjandusmuuseumis üle selleaastased Vabariigi Presidendi rahvaluule kogumispreemiad. Need said Kaie Humal Võrtsjärve-äärse pärimusainese järjekindla talletamise eest aastail 2011–2012, Triin Äärismaa-Unt projekti "Suulise rahvapärimuse kogumine Jõelähtme piirkonnas" juhtimise ja läbiviimise eest aastail 2011–2012 ning Rosaali (Roosi) Karjam pikaaegse ning järjepideva Kihnu pärimuse talletamise eest.

Kõneldes preemiate üleandmise eel, meenutas president Ilves, et tema Mulgimaa talus on ta esivanemad elanud juba pea 290 aastat ning ütles: "Lisaks kirikuraamatute ja rahvaloenduste kuivadele andmetele annab just pärimus teada, mida selle kandi inimesed – minu esivanemad sealhulgas – tundsid ja arvasid. Millist elu nad elasid. Nii aitab pärimus paremini mõista kogu selle pika aja erinevaid perioode ja nendel aegadel elanud inimesi. Pärimus mõjutab meie tänapäeva ja tulevikkugi. Jätkuvalt on ju edukad need, kes rege rautavad suvel ja vankrit talvel nagu ka need, kel on tarkust enne üheksa või seitse korda mõõta ja alles siis üks kord lõigata."

Meie, nagu iga teise rahva rahvaluulet, kõigi oma nüansside ja kogu oma rikkusega kannab ning talletab keel, ütles riigipea, kelle sõnul on meie emakeeles kihistunud Eesti minevik ja rahva läbielamised, emakeel on osa meie pärimusest.

"Pärimus talletab ehk kõige sõltumatumalt meie lugu, seda ei või ülevalt tulevate käskudega muuta ega kõrvalt peale suruda. Pärimus tekib inimese tunnetest, emotsioonidest ja kogemustest," tõdes president Ilves. "Pärimust kogudes ei saa seda ilustada ning pärimuse kogumiseks läheb vaja inimlikku mõistmist ja head eneseväljendusoskust. Muidu ei ole ju võimalik küsida, kuulata ega seda siis talletada. Pärimuse kogumine seob kokku hulga erinevaid inimesi ja nende tundeid."

Meie head pärimuse kogujad mõistavad seda, lisades Eesti kultuuripärandisse hulga värve, mis moodustavad kokku ühise mustri, tunnustas president Ilves.


Vabariigi Presidendi Kantselei
avalike suhete osakond
tel 631 6229