- Reset + PDFPrindi

President Ilves: Eesti vajab tugevaid maakonnakeskusi

President Ilves: Eesti vajab tugevaid maakonnakeskusi
President Toomas Hendrik Ilves Paide raekojas kohtumas linna- ja vallajuhtidega
© Vabariigi Presidendi Kantselei

09.04.2012

„Ma ei hakka kunagi toetama mõtet, nagu võiks Eestis olla vaid neli või isegi kaks keskust, kuhu kõik koondub ja mille ümber on tühjus, kus elavad üksikud entusiastid," kinnitas president Toomas Hendrik Ilves, kes kohtus täna Paide linnajuhtide, ettevõtjate ja vabakonna esindajatega ning külastas riigiasutuste esindusi.

„Eesti vajab tugevaid ja arenevaid maakonnakeskusi, mis aitavad toimekana ja toimetulevana hoida kogu maakonda," ütles riigipea. „See eeldab aga, et maakonnakeskustel on riigi tugi, mis tähendab, et riik ei optimeeri ega koonda valitsusasutusi vaid nelja või kahte keskusesse. Eesti riik peab olema tuntav ja nähtav kogu Eestis."

President Ilves tunnustas maksu- ja tolliametit, kes otsustas säilitada maakonnakeskuses töötavad spetsialistid ning tagada asjatundliku teeninduse jätkumine maakondades. "Kui keskustest kaovad ära riigiasutused ja väheneb maakonnakeskustes pakutavate teenuste hulk, siis toob see paratamatult aja jooksul endaga kaasa haritud inimeste lahkumise sellest piirkonnast," lisas president Ilves.

President Ilves rõhutas, et riik saab pakkuda kaugtöövõimalust - e-riik annab meile võimaluse pakkuda üleriigilisi teenuseid erinevatest maakonnakeskustest.

Riigipea pidas ka oluliseks, et riigile kuuluvad strateegilise tähendusega ettevõtted, näiteks Eesti Energia ja Elering, ilmutaksid mõistmist ja toetust kohalikele ettevõtjatele.

„Ettevõtlus loob töökohti ning nende loomine peaks olema nii keskvalitsuse, omavalitsuste kui ka riigile kuuluvate äriühingute huvi," rõhutas president Ilves. President tunnustas Töötukassa head koostööd ettevõtjate ja kohalike omavalitsustega, kelle paindlikkus töötute tööturule tagasitoomisel on heaks näiteks koostöö toimimisest.

Järvamaa ettevõtjad nimetasid kohtumisel president Ilvesega üheks peamiseks probleemiks kvalifitseeritud tööjõu puudust. "Siin on vajalik nii era- kui ka avaliku sektori koostöö selle nimel, et kvalifitseeritud töötajad tuleksid ja jääksid Järvamaale," tõdes president Ilves pärast kohtumist.


Vabariigi Presidendi Kantselei
avalike suhete osakond
tel 631 6229