- Reset + PDFPrindi

President Ilves: muutused peavad toetama arengut, ülikooli puhul akadeemilist arengut

16.05.2016

"Ülikoolid on mõjukas osa meie ühiskonnast ning seetõttu on mul hea meel, et Tallinna Ülikooli vaade on avatud, otsiv ja samas valdkondi ühendav. Selline peab olema ka kogu Eesti," ütles president Toomas Hendrik Ilves tänasel Tallinna Ülikooli rektori Tiit Landi inaugureerimisel.

Ta meenutas, et oma esimesel ametiajal rektorina tegi Tiit Land julgeid otsuseid ülikooli kaasajastamiseks ning see julgus pöörata muutustele Tallinna Ülikool kui Eesti oluline haridus- ja teadusasutus sai ka viimasel rektori valimisel akadeemilise pere toetuse ja heakskiidu.

"Seesama inspireeriv julgus näitab meile, et vajalikud arukad muutused tuleb ära teha, ja need on võimalik ära teha, kui ei kardeta kellegi kriitikat, halvakspanu ega olda mures isikliku karjääri pärast," ütles riigipea, kelle sõnul pälvivad mõistmise ja usalduse läbimõeldud reformid, mille vajadust ja vältimatust selgitatakse – avalikult, kannatalikult ja usutavalt.

"Olgu see üheks heaks, õpetlikuks ja julgustavaks näiteks paljudele, ka poliitikutele ja ametnikele, et reforme, suuri muutusi ei tohi teha vaid kabinetivaikusse sulgudes. Muutused peavad toetama arengut, ülikooli puhul akadeemilist arengut, on rektor Land sõnastanud selle, mida paljudel teistelgi tuleks oma valdkonnas silmas pidada," rõhutas president Ilves.

Konkurentsivõimeline ülikool peab suutma tänapäeval teha teadust, andma haridust ja sõnastama või lausa lahendama ühiskonnaelu probleeme, see annab ülikoolile tegeliku sisu, haarde ja usalduse, kõneles riigipea, lisades: „Teevad ju inimesed oma kõrghariduse valikuid lähtuvalt õpetamise ja ülikoolides tehtava teaduse tasemest. Nad hoolivad valikuid tehes oma tulevikust ja ei saa unustada, et järjest avanevas maailmas meie noorte valikuvõimalused aina kasvavad. Nii peavad Eesti ülikoolid aina paremaks muutuma."

President Ilvese sõnule ei oleks ta tema ise, kui ei meenutaks, et meie tulevikku mõjutab ülioluliselt tehnoloogia areng, mis muudab kardinaalselt tänaseid ameteid ja tööprotsesse: "Me ei tea veel, kui ulatuslikud on need muutused. Seetõttu olen ikka rõhutanud interdistsiplinaarsuse tähtsust, kus humanitaar peab saama aru loodusteadustest ja vastupidi ning seda mitte pelgalt huvi pärast, vaid vajadusest kaasaegses maailmas edukalt hakkama saada ja tööjõuturul läbi lüüa."


Vabariigi Presidendi Kantselei
avalike suhete osakond