- Reset + PDFPrindi

President Ilves Euroopa Parlamendis: digiajastu peaks tooma kaasa euroliidu viienda vabaduse - andmete vaba liikumise

President Ilves Euroopa Parlamendis: digiajastu peaks tooma kaasa euroliidu viienda vabaduse - andmete vaba liikumise
President Toomas Hendrik Ilves kõnelemas Euroopa Parlamendi täiskogu ees.
© Euroopa Parlament

02.02.2016

Euroopa Parlamendi täiskogu ees täna kõnelenud president Toomas Hendrik Ilves kutsus lisaks Euroopa Liidu aluslepingutega kehtestatud inimeste, kaupade, kapitali ja teenuste vabale liikumisele toetama viienda vabadusena andmete vaba liikumist, mis oleks enesestmõistetav osa meie ühtsest digiturust.

Kiire digitehnoloogia areng võiks olla tõuge, mis aitaks kaasa Euroopa ühise turu toimimisele - me näeme juba üle-euroopalisi turge tugevnemas tervise, panganduse ja transpordi valdkonnas. Ka teistes sektorites vajame reegleid, mis ei takistaks digiajastule omaste innovaatiliste teenuste levikut, sõnas Eesti riigipea. Kasutades meie kodude, autode ja teiste netti ühendatud seadmete poolt tekitatavates andmehulkades peituvaid võimalusi, peab Euroopa looma majandusruumi, mis toetub maksimaalselt digiandmete kiirele liikumisele.

Kas sellelt kriisi ristteelt, kus Euroopa praegu on, läheme me edasi koos ja tugevana või juhtub midagi hoopis muud, sõnastas Euroopa Parlamendi kõnes president Ilves Euroopa murrangupunkti küsimuse. "Valik on meie teha," vastas ta ise.

Rääkides pagulaskriist, oli Eesti riigipea kindel, et Euroopa Liit suudab sellega hakkama saada, kuid me peame pakkuma solidaarsuse tuge neile liikmesriikidele, kes on sõjapõgenikele esmased sihtmaad, me peame võtma täieliku kontrolli Euroopa Liidu välispiiride üle, me peame kehtestama ühise asüülipoliitika, mis tähendab ka illegaalsete immigrantide tagasisaatmist ning me peame rahulikult vastu seisma äärmuslusele ja populismile, mida pagulas- ja majanduskriisid on võimendanud.

On see kõik tõesti ülejõu keeruline, kui vaatame tagasi neile tõeliselt lootusetutena tundunud raskustele, mis olid Euroopa ees Teise maailmasõja järel, küsis president Ilves.

Ta tõdes, et Euroopa Liidu suhted Venemaaga, kes Krimmi annekteerimise ja osalemisega Ida-Ukraina sõjategevuses rikkus kõiki Euroopa senise julgeolekukorra põhimõtteid, jäävad pikaks ajaks piiratuks.

Strateegiline kannatlikkus on suhetes Venemaaga meie võtmesõna, rõhutas Eesti riigipea.

Ta kohtus Strasbourgis Euroopa Parlamendi presidendi Martin Schulziga ja tutvustas Maailmapanga digiteemalist arenguraportit, mille nõukoja kaasjuht ta ise oli.


President Ilvese Euroopa Parlamendi kõne on järelvaadatav aadressilt: http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=59605b8b-61c3-4349-a054-a5a000c1c5a4

Audiosalvestus: http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=a8a47d62-1f36-4b26-8db0-a5a000c074e4

Kõne kõne täistekst on loetav siit: https://www.president.ee/et/ametitegevus/koned/11975-2016-02-02-17-58-12/index.html


Vabariigi Presidendi Kantselei
Avalike suhete osakond