- Reset + PDFPrindi

President Ilves Prahas: "müüride" ehitamine Euroopas lõhub meie ühtsust

21.10.2015

"Me näeme igapäevaselt üha rohkem Euroopa ja liberaalse demokraatliku korra mõranemist. Me ehitame nii ülekantud tähenduses kui ka sõna otseses mõttes uusi müüre, selmet nautida seda vabadust, mille Euroopa riigid kunagi võideldes on saavutanud," ütles president Toomas Hendrik Ilves eile õhtul Praha Aspeni Instituudi aasta-auhinda vastu võttes.

Praha Aspeni Instituudi juhtkond otsustas tänavuse Aspeni Praha auhinna omistada president Toomas Hendrik Ilvesele, tunnustades nii Euroopasse tihedalt lõimunud demokraatliku Eesti edukust ja turvalisust ning samuti pidades oluliseks meie riigipea rolli koostöö edendamisel Kesk- ja Ida-Euroopa riikide vahel ja samuti Atlandi-üleste suhete väärtustamisel.

"Kriisid, millega Euroopa riigid hetkel silmitsi seisavad, näitavad Euroopa Liidu raskusi kiirelt koostööd teha. Sellega ei taha ma öelda, et me pole üldse võimelised koostööks," ütles president Ilves, tuues näiteks ajaloolise üksmeele EL-is Krimmi annekteerimise ja Ida-Ukraina agressiooni järel majanduslike sanktsioonide kehtestamise. "See näitab Euroopa riikide koostöövõimet," lisas ta.

President Ilves rõhutas oma sõnavõtus, et konfliktid Lähis-Idas mõjutavad otseselt Euroopat. "Olukord Süürias ja Liibüas on tekitanud doomino-efekti - konflikt ja sellele järgnenud massiline põgenemine vägivalla eest Euroopasse. Kardan, et see muudab demokraatlikku Euroopat – me oleme juba praegu tunnistajateks kasvavale parem- ja vasakäärmuslikele poliitilistele jõududele, kes õhutavad immigrantide vastast vaenu," sõnas president Ilves. "Lühinägelik, populistlik poliitika, mis süvendab inimeste hirmu. Kardan, et see viib meid tagasi 1930-ndatesse," nentis riigipea.

President Ilves lisas, et tõsisest murest kantud migratsiooniteemalist avalikku diskussiooni tuleb võtta arvesse ja suhtuda sellesse täie tõsidusega. "Me oleme tunnistajaks valulikule debatile, kus erinevad väärtused segunevad või põrkuvad meie traagilise ajaloolise kogemuse ja demograafia taustal. Hirm on mõistetav kogemuse puudumise tõttu," lisas ta.

Riigipea märkis, et migratsioonikriis eeldab Euroopa riikide solidaarsust ja märkimisväärset panustamist probleemi lahendamisse. "Me tahame ehitada endi ümber müüre, et hoida põgenikud väljaspool, saamata aru, et taas-loome niiviisi müüre, mille lammutamise nimel me kunagi meeleheitlikult vaeva nägime," sõnas president Ilves.

Riigipea sõnul peab NATO muutunud julgeoleku olukorras tegelema dialoogi pidamise kõrval ka heidutusega. "Viimased arengud Süürias on ehedaks näiteks, et me peame üha enam kohanema muutunud julgeoleku olukorraga Euroopa sees ja ümber. Meil peab olema valmisolek koheselt reageerida ja meil peab olema tõsiseltvõetav heidutusplaan, mis annab võimalikule agressorile selge sõnumi. Pikaajalised probleemid eeldavad pikaajalist strateegiat," lisas ta.

Riigipea keskendus oma kõnes ka Euroopa ühele suurimale vajakajäämisele – ühtse digituru puudumisele Euroopa Liidus. Ta nentis, et inimeste ja kaupade piiriüleseks liikumiseks on kõik vajalikud tingimused täidetud, kuid digirevolutsioon vajab tõsist poliitilist tahet ja panustamist. "IT-firmad seisavad Euroopa Liidus silmitsi 28 erineva liikmesriigi maksuseaduse, tarbijakaitse ja andmekaitsega. Euroopa Komisjoni hinnangul jääb Euroopa killustunud digituru tõttu iga-aastaselt laekumata 340 miljardit eurot," lisas president Ilves, rõhutades, et ühtse digituru puudumine on veel üks "müür", mis takistab Euroopa majanduslikku arengut.

"On fakt, et 20 maailma suuremast IT-firmast on 14 Ameerikas ja peaaegu kõik ülejäänud Hiinas," ütles president Ilves ja lisas, et Euroopa Liit on üha vähem konkurentsivõimeline USA ja Aasiaga.

Praha Aspeni Instituudi esimese aasta-auhinna pälvis mullu Ameerika Ühendriikide endine riigisekretär Madeleine K. Albright, kellele selle andis instituudi toonasel aastakonverentsil president Ilves.


2012. aastal asutatud Praha Aspeni Instutuut (Aspen Institute Prague) on iseseisev ideoloogiavaba institutsioon, mille eesmärgiks on pakkuda ühiskondlikult oluliste teemade üle arutlemiseks ja poliitika kujundamiseks vajalikku platvormi, korraldades selleks rahvusvahelisi konverentse ja andes välja erinevaid publikatsioone. Praha Aspeni Instituudi aasta-auhind omistatakse isikule või grupile, kes aitab hoogustada ühiskondlikku, poliitilist ja majanduslikku debatti kantuna euroopalikest väärtustest.


President Toomas Hendrik Ilvese kõne ingliskeelset täisteksti saab lugeda siit: https://www.president.ee/en/official-duties/speeches/11666-the-walls-we-build-ourselves/index.html


Vabariigi Presidendi Kantselei
avalike suhete osakond