- Reset + PDFPrindi

President Ilves kõrgetasemelisel arutelul ÜRO-s: digiarengu eelduseks on jõulised reformid riikide endi poolt

28.09.2015

"Kui soovime, et digiajastu muutuks iga riigi ja iga üksiku inimese jaoks tõeliseks edulooks, siis on selleks vaja jõulisi reforme riikide endi poolt," ütles president Toomas Hendrik Ilves avades Eesti, USA, Maailmapanga ja Maailma Majandusfoorumi korraldatud digiteemalise kõrgetasemelise arutelu ÜRO-s.

Eesti riigipea sõnavõtt keskendus meie e-lahenduste arengule ja laiemalt tehnoloogia positiivsele mõjule riikide arengus.

President Ilves rõhutas, et Eesti peab lähtudes oma kogemusest oluliseks arenguriikidele suunatud vahendite kasutamist info- ja kommunikatsioonitehnoloogia arendamiseks seal, kus see on mõjus riiklike süsteemide ülesehitamisel.

"Me elame digiajastul – pool maailma elanikkonnast omab ligipääsu internetile ning 2/3 inimestest kasutavad mobiiltelefone," nentis president Ilves. "Eesti on üks vähestest riikidest, kes on kõige lähemal muutumaks täielikult digiühiskonnaks – tehnoloogia ja nii riigi kui erasektori e-teenuste kasutamine on põimunud meie igapäevaellu. Me oleme ühtlasi õppinud, et valitsuse teadlik ja järjepidev strateegia on toonud meid tänasesse päeva, kus kodanikud kasutavad arvukalt e-teenuseid. Ainuüksi tehnoloogiaga ei lahenda arenguprobleeme, see on olnud mõjus ainult kombineerituna teiste reformidega. Eestis on digiarengut võimaldanud sellega haakuvad juriidilised ja administratiivsed reformid," kõneles president Ilves.

Ta rõhutas, et ühiskonna areng digiajastul eeldab, et inimesed omandaksid ajastule vajalikud oskused: "Riigid peavad tegema rohkem kui ainult tagama ligipääsu internetile. Haridussüsteemil on oluline roll inimeste oskuste suurendamisel. Eesti näitel võin öelda, et varajases eas digioskuste õpetamine edendab IT-kirjaoskust ning mõjutab tulevikus karjääriotsuseid."

President Ilvese sõnul on Eesti püsivalt valmis koostööks teiste riikidega, et jagada oma IT-valdkonna teadmisi. "Meil on juba hea koostöö näiteks Palestiina Omavalitsuse, Tuneesia ja Moldovaga, kes on võtnud kasutusele Eesti tehnoloogilisi lahendusi," lisas ta.

President Ilvese kinnitusel ühineb Eesti Ameerika Ühendriikide diplomaatilise algatusega "Globaalne ühendus" ("Global Connect"), mille eesmärgiks on võimaldada 1,5 miljardile inimesele järgmise viie aasta jooksul ligipääs internetile. "Internetile ligipääsu tagamine on oluline samm üldise heaolu kasvatamise suunas," rõhutas Eesti riigipea.

Eesti kaaskorraldatud kõrgetasemelisel arutelul ÜROs kõnelesid Eesti president Toomas Hendrik Ilves, Tansaania president Jakaya Mrisho Kikwete, Maailmapanga president Jim Yong Kim ja Maailmapanga peaökonomist Kaushik Basu.


Taustainfo: President Ilvese ja Maailmapanga peaökonomisti Kaushik Basu ühisel juhtimisel valmistatakse ette 2016. aasta Maailmapanga arenguraportit "Internet ja areng", mis hõlmab nii era- kui ka avalikku sektorit. Raport uurib, kuidas saaks infotehnoloogiale toetumine mõjutada majanduskasvu ja avaliku sektori tõhusust, miks mõnedes riikides on see olnud edukas ja teistes mitte, millised muudatused oleksid vajalikud nii seadusandluses, haridussüsteemis ja institutsioonides ning kuidas mõjutada ühiskonda olema muutustele vastuvõtlik ja avatud.Tutvustades Eesti e-teenuseid, tutvustatakse meie tehnilisi lahendusi nagu digitaalne identiteet ja X-tee ning laiemalt Eestile omast mõtteviisi – avatus tehnoloogiale ja innovatsioonile võib olla võtmeks riigi arengule ning demokraatia ja läbipaistvuse aluseks. Raporti peamine sihtrühm on arengumaade poliitikakujundajad ja valitsusametnikud, rahvusvahelised organisatsioonid ja arenguabiagentuurid, aga samuti erasektori esindajad, akadeemilised ringkonnad ja kodanikuühiskonna ühendused.


Vabariigi Presidendi Kantselei
avalike suhete osakond