- Reset + PDFPrindi

Riigipea kohtus Eesti Mälu Instituudi rahvusvahelise ekspertkomisjoniga

Riigipea kohtus Eesti Mälu Instituudi rahvusvahelise ekspertkomisjoniga
1. reas vasakult: Nicholas Lane, Yakov M. Rabkin, president Toomas Hendrik Ilves, Lasse Lehtinen, Pavel Žáček. 2. reas vasakult: Toomas Hiio, Kristian Gerner, Paavo Keisalo.
© Arno Mikkor

04.05.2015

President Toomas Hendrik Ilves andis täna töölõuna Eesti Mälu Instituudi rahvusvahelise ekspertkomisjoni liikmetele, kes kogunesid Tallinnas istungile, et arutada lõppraporti vahekokkuvõtteid.

Tänasel istungil käsitles ekspertkomisjon Eesti ajaloo erinevaid aspekte Nõukogu ajal Inimõiguste Ülddeklaratsiooni vaatepunktist.

Ekspertkomisjoni lõppraport peaks valmima järgmise aasta hilissuvel.


Eesti Mälu Instituudi asutamise algatas president Toomas Hendrik Ilves 2008. aastal, seades instituudi eesmärgiks anda Eesti kodanikele põhjalik ja objektiivne ülevaade inimõiguste olukorrast Eestis Nõukogude Liidu okupatsiooni ajal.

Instituudi tööd koordineerib rahvusvaheline ekspertkomisjon, mille liikmetel on suuri kogemusi Euroopa ajaloo ning inimõiguste ja poliitiliste repressioonide ajaloo uurimisel.

Instituut ei ole õiguskaitseorgan ega kohus. Instituudi avastustest ei tulene mitte mingeid õiguslikke tagajärgi. Pigem on instituudi eesmärgiks tuvastada sündmused ja asjaolud, mis esindavad inimõiguste rikkumisi vaadeldaval perioodil. Plaanis on luua usaldusväärne andmekogu, mis võimaldaks laiemalt tundma õppida Eestis Nõukogude ajal toimunud protsesse, aga ka nende siirdeid nii kaasaegses Eesti ühiskonnas kui ka kogu Kesk- ja Ida-Euroopas alates Nõukogude Liidu kokkuvarisemisest. See on instituudi uurimistöö tulemuseks ja ühtlasi panuseks selleteemalisse rahvusvahelisse väitlusse.


Eesti Mälu Instituudi kodulehekülg: http://www.mnemosyne.ee/


Fotol esimeses reas vasakult: Ameerika Juudi Komitee endine asepresident ja rahvusvaheliste suhete komisjoni esimees, 1999–2009 Inimsusevastaste Kuritegude Uurimise Eesti Rahvusvahelise Komisjoni liige Nicholas Lane, Montreali ülikooli ajalooprofessor Yakov M. Rabkin, president Toomas Hendrik Ilves, kirjanik, poliitilise ajaloo doktor, 2004–2009 Euroopa Parlamendi liige Lasse Lehtinen ning sotsiaalteaduse doktor, 2008-2010 Totalitaarsete Režiimide Uurimise Instituudi direktor Pavel Žáček.

Fotol teises reas vasakult: Mälu Instituudi juhatuse liige Toomas Hiio, Lundi ülikooli emeriitprofessor, ajaloolane Kristian Gerner ning erudiplomaat, aastatel 1999–2009 minister Max Jakobsoni abi tema kohustustes Inimsusevastaste Kuritegude Uurimise Eesti Rahvusvahelise Komisjoni esimehena Paavo Keisalo.


Vabariigi Presidendi Kantselei
avalike suhete osakond