- Reset + PDFPrindi

President Ilves kutsus mõtlema, kuidas ennetada infoplahvatusega seotud riske

12.11.2014

Et digiühiskond ja kiirelt arenev tehnoloogia parandaks inimeste heaolu, on oluline avar dialoog, kuhu oleks kaasatud erinevate teadusharude ja ühiskonna lai esindatus, rääkis president Toomas Hendrik Ilves Tartus Ahhaa-keskuses korraldatud rahvusvahelisel teaduskeskuste direktorite foorumil.

Ta õhutas Euroopa tunnustatud teaduskeskusi tegutsema sihikindlalt selle nimel, et just noori teaduse ja reaalainete juurde tuua, sest muidu läheb meie andekas noor põlvkond kaugemale maailma.

Riigipea rõhutas, et Eesti on uuendusmeelsete teaduskeskuste tippkohtumiseks suurepärane koht, sest just siin on varem kui mujal kasutusele võetud digitaalsed teenused, millesse mitmel pool veel umbusklikult suhtutakse, ehkki tehnoloogiline valmidus selleks on olemas.

President Ilves tutvustas külalistele Eesti e-riiki ja käimasolevat e-residentsuse programmi, mis avab võimaluse e-riigi digitaalseid teenuseid kasutada kõigile, kel on Eestiga side ning vastav soov.

"Eesti ja Soome juba teevad koostööd ühiste, piiriüleste digiteenuste arendamiseks," rõhutas riigipea, kelle sõnul tuleks tulevikus luua üle-euroopaline digiturg, mis kätkeks ka ühiseid teenuseid, mis aga tähendab, et esmalt peab ühisturg Euroopa Liidus tööle hakkama.

President Ilves rääkis ühiskondlikest muutustest, mida digitaalne areng kaasa toob – paljud töökohad kaovad, töö olemus muutub, infotehnoloogiat peavad tundma iga valdkonna spetsialistid, samas on oluline, et ka tehnika-alade teadlased on dialoogis teiste alade asjatundjatega ning teadvustavad endale tehnoloogiliste leiutiste ühiskondlikke ja inimlikke tagajärgi.

"Et leiutajate nutikus tooks inimestele kasu, et kiirelt arenev tehnoloogia aitaks meil lahendada ühiskondlikke probleeme nagu rahvastiku vananemine ja vähenemine, on dialoog ühiskonna ja tehnoloogiatundjate vahel hädavajalik," sõnas riigipea.

Tehnoloogia areng toob muuhulgas kaasa inimelu ja infotehnoloogia üha tihedamat ühtepõimumist – mitte ainult arvutid ja mobiiltelefonid, vaid ka külmkapp, padi, randmekell, ülikond või ravimid võivad talletada internetiavarusse meie kohta isiklikku infot, ütles president Ilves.

Selle kõigega toimetulek sunnib meid mõtlema, kuidas ennetada infoplahvatusega seotud riske ning kuidas tõlgendada digiajastu oludes ühiskonna keskseid väärtusi, nagu privaatsus, vabadus, julgeolek ja demokraatia, kõneles riigipea, nimetades seda väljakutseks kõigile innovatsiooni ja arengu eesliinil tegutsevatele mõtlejatele.


Vabariigi Presidendi Kantselei
avalike suhete osakond
tel 631 6229