- Reset + PDFPrindi

E-tervise töörühma aruanne "Tervishoiu ümberkorraldamine Euroopas aastaks 2020"

08.05.2012

Eessõna


Demograafia on üks väheseid sotsiaalteaduse valdkondi, kus me saame tulevikku ette näha. Me teame, kui palju eakaid ja pensionäre on Euroopas 8, 28 või 48 aasta pärast ja kui palju peab meil olema tööealisi inimesi, et neid toetada. Selles vallas ei näi Euroopa tulevik helge, kui ei juhtu just midagi erakorralist.

Euroopa vananeb, eakate osakaal meie riikides kasvab, sest lapsi sünnib vähem ja inimeste eluiga pikeneb. Mida me saame teha selleks, et tervishoid Euroopas oleks tulevikus taskukohane, ei koormaks meie riikide majandust ja peaks sammu ka meditsiini arenguga? Kuidas tagada kõikjal Euroopa Liidus, kus liikuvus aina kasvab, patsientidele parima kvaliteediga tervishoiuteenused?

Teame, et IT-lahenduste rakendamisel on tervishoid peaaegu kõigist teistest valdkondadest vähemalt kümme aastat maha jäänud. Väga paljude muude teenuste näitel teame, et infotehnoloogia rakendused võivad meie tegevust põhjalikult muuta ja täiustada. ELis mitmel pool kasutusel olevate uuenduslike meetodite põhjal teame ka seda, et lahendused läheneva tervishoiukriisi ületamiseks on juba olemas. Niisiis, rakendades ennetavates tervishoiuteenustes ja ravis IT­lahendusi, saame muuta elu paremaks patsientidel ja tegelikult kõigil, kes tervishoiuteenuseid vajavad.

Selles aruandes esitatakse töörühma järeldused põhiküsimuste kohta, mis tuleb lahendada selleks, et tervishoid juba olemas olevate IT-lahenduste abil põhjalikult ümber korraldada. Need lahendused ei ole sageli üldse meditsiinilised, vaid pigem seotud sellega, kuidas peame tulevikus käsitama andmeid, eraelu puutumatust, teadusuuringuid, aga ka arsti ja patsiendi suhet.

Et üle piiride ei liigu üksnes ELi kodanikud, vaid ka nende andmed, on vaja kogu ELi hõlmavaid põhimõtteid, mille alusel ühtlustame oma seadused, nii et kõik toimiksid samade reeglite kohaselt. Kui me seda ei tee, leitakse kindlasti mingid muud lahendused, olgu need siis riigiti lahknevad eeskirjad või erasektori algatuskavad, mille puhul meie põhiõigused ei pruugi olla tagatud.

Meie ülesanne on teha kõik selleks, et tulevikus võiksid meie kodanikud kogu Euroopa Liidus saada kõrgetasemelisi tervishoiuteenuseid, mille maksumus tervishoiusüsteemi jaoks oleks mõistlik. Selleks peame kasutama lahendusi, mida infotehnoloogia pakub juba praegu. See ongi töörühma aruande „Tervishoiu ümberkorraldamine Euroopas 2020. aastaks" peamine järeldus.


Toomas Hendrik Ilves
Eesti Vabariigi president
ELi e-tervise töörühma esimees


Ingliskeelse aruande täisteksti ja lisad (PDF-vormingus) leiate, kui klõpsate järgmistel linkidel.