- Reset + PDFPrindi

"President andis üle kaunite Eesti kodude auhinnad", LõunaLeht, 24. august 2012

24.08.2012

Malle Elvet


Kodukaunistamise konkursi patroon, president Toomas Hendrik Ilves andis pühapäeval Haapsalu kultuurikeskuses üle konkursi „Eesti kaunis kodu 2012" auhinnad - muuhulgas pälvisid tunnustuse ka Tehvandi spordikeskus, Palupera vald ja Jaagumäe talu Kagu-Eestist.

Kauni kodu konkursi taasalgatas 1997. aastal president Len­nart Meri. Tänavu jagati juba 15. korda tunnustust kaunimate kodude ja spordirajatiste, tööstusmaastiku ja valla kauni elu­keskkonna loojatele. Igast maa­konnast vahti välja neh kauni­mat kodu ja anti välja ka eripreemiad.

2010. aasta sügiseks valmi­nud Tehvandi multifunktsionaa­lne spordikompleks sai konkur­sil «Eesti kaunis kodu 2012" pa­rima spordirajatise auhinna. Samal ajal kui president ja kon­kursi patroon Toomas Hendrik Ilves kõigile konkursil-väljavali­tuile - sealhulgas Tehvandi kes­kusele - auhindu üle andis, tegid Eesti ja Venemaa noorsuusata­jad Tehvandi radadel rutiinset treeningut. Eesti suusatajate tree­ninguid jäädvustas videosse tree­ner Mati Alaver.

Parima tööstusmaastiku au­hinna pälvis Võrumaa Navi kü­la Jaagumäe talu. Parima valla tunnustuse võttis president Ilve­selt tänavu vastu Valgamaa Pa­lupera vallavanem Terje Korss.

«Tunnustus on meeldiv," rääkis Korss LõunaLehele. «Kõi­kide meie valla kaunite hoonete ja parkide rekonstrueerimise ta­ga on tubli töö. Millist hoonet või parki pidada neist kõige-kõige, eks seda ole raske öelda, kõi­ke on tehtud hingega."

«Küllap pakub kõigile suurt rõõmu rekonstrueeritud Palupe­ra puitmõis, milles tegutseb põ­hikool ja selle läheduses olev jalgpalliväljak. Heameelt teevad Hellenurme rekonstrueeritud mõisapark õuesõppe võimalus­tega, Lusimäe puhkekoht, Nõu­ni puhkela, Nõuni uus raamatu­kogu, Tartu maratoni rajal olev suusatunnel, Palupera noorte­keskuse loetles Palupera valla­vanem uhkusega.