- Reset + PDFPrindi

"BALTOPSIL harjutati rahvusvahelist koostööd", Paldiski Linnaleht, 4. juuli 2012

04.07.2012

President Toomas Hendrik Ilves tõdes rahvusvahelisel suurõp­pusel BALTOPS, et vaid 15 aastat tagasi oli NATO liikmelisus eesti jaoks unistus. Nüüd aga me teame ja näeme, et NATO on nähtav ja käegakatsutav.

BALTOPSi eesmärk oli harjutada rohkem kui 1000-mehelise pa­taljoni lahingugrupi varustuse, relvastuse ja tehnika Eestisse toomist ning lahingkorda seadmist. Kaitseväe peastaabi ülem, kolonel Peeter Hoppe ütles õppuse eesmärki kommenteerides ERR-i raa­diouudistele, et harjutati liitlaste vastuvõttu, väeliikide koostööd, kaitseväe ja tsiviilvõimude ja erasektori koostööd. Samuti kontrol­liti erinevaid kaitseplaane, et neid vajadusel tulevikus täpsustada.


USA mereväe transpordilaev jõudis kohale kahe päevaga


USA mereväe transpordilaev USNS Bobo jõudis Paldiski Lõuna­sadamasse 6. juunil. Transpordilaeval kulus Vahemerelt Paldiskis­se jõudmiseks kaheksa päeva. Vahepeatus tehti Poolas. Alusel oli tehnika, varustus ja relvastus. Laev on nii suur, et vaevu mahtus kai äärde. Laev kuulub USA Merejalaväe eelasetuslaevade prog­rammi, mis on valmis toimetama varustust ja tehnikat kiirelt kogu maailma pingekolletesse või humanitaarabi vajavatesse riikidesse. Eelasetuslaevade eskaadrid paiknevad Vahemerel, Vaikses ja India ookeanis. Transpordilaev Bobo saabus Eestisse Vahemere laevas­tikust. Avalikkuse ja linnarahva jaoks oli õppuste tähtsaim päev 14. juuni, kui tutvustati tehnikat ja näidati maabumist.


President Ilves meenutas NATOst kõneldes ajalugu


President Toomas Hendrik Ilves tõdes oma kõnes, et BALTOPSi õppus toimub Eestis just 14. juunil - päeval, mil 71 aastat tagasi küüditas okupatsioonivõim siit tuhanded inimesed, kellel tuli va­likuta alistuda. President ütles, et nüüd on Eesti oma valiku tei­nud ning selleks on demokraatia, kuulumine NATOsse ja alliansi usaldamine. Riigipea meenutas, et endisest kinnisest NSV Liidu tuumaallveelaevnike õppekesusest ja mereväebaasist on saanud avatud linn, kus Eesti võtab vastu oma liitlasi kinnitades nii liitlas­suhet kui ka usku ühistesse väärtustesse, milleks on demokraatia ja vabadus.


Palju tehnikat näha ja katsuda


Linnas kuulis juba 13. juuni õhtul sageli küsimust: „Ei tea, kas seda suurt tanki ka näha saab?" Hommikul helistati linnavalitsusse Paidest ning helistaja lubas kohe Paldiski poole sõitma hakata, et tehnikat oma silmaga näha. Kõige lähemalt nägi tanki president Toomas Hendrik Ilves. Paldiski Linnavalitsuse töötajad aga panid pähe kiivrid, selga kuulivestid ning sõitsid ekskursioonile autokas­tis. Lõunasadama territooriumil tegi presidendi tank uhke kaare ning autokastis reisivad ajakirjanikud märksid sõjamasina sabas sõitvat presidendi ametiautot. Ega sellist pilti tõepoolest sageli näe, kus suurt sõjamasinat julgestaks sõiduauto, mis 70 tonnise kõrval kaduvväiksema tundub. Erinevat tehnikat sai oma silmaga näha ja käega katsuda kõik huvilised ning Ameerika Ühendriikide merejalaväelaste ja Eesti kaitseväelaste-kaitseliitlaste sõjaväemasi­nate maabumise demonstratsioon Lõunasadamas meelitas rahva kohale. Vaadata sai amfiibsõidukit ja soomusmasinat ning samu­ti kaitseväe ja Kaitseliidu sõjaväemasinad.


Artikkel Delfi veebilehel.