- Reset + PDFPrindi

"Eile mälestati 1941. aasta juuniküüditamise ohvreid", Vali Uudised, 15. juuni 2012

15.06.2012

14. juunil juuniküüditami­se ohvrite meenutuspäeval Tal­linnas Lindamäel Linda kuju juures toimunud üritusest võt­sid osa president Toomas Hendrik Ilves, riigikogu ja valitsuse liikmed ning Eestis resideeriv diplomaatiline korpus.

Mälestustseremoonial kõ­neles president Toomas Hendrik Ilves, palvuse pidas Eesti evangeelse luterliku kiriku pea­piiskop Andres Põder ning sõ­navõtuga esineb Eesti Memento Liidu esimees Enn Tarto.

Lisaks toimus Okupatsioo­nide muuseumis küüditatute ja okupatsiooniohvrite mälestuse­le pühendatud koosviibimine.

Okupatsioonivõim küüditas 14. juunil 1941 Siberisse üle 10 000 inimese, neist 80 protsenti olid naised, lapsed ja vanurid. Samal ajal korraldati operat­sioon ka Nõukogude Liidu poolt okupeeritud Poola aladel, Bessaraabias (tänane Moldova), Leedus ja Lätis.

Poliitilised arreteerimi­sed ja mõrvad jätkusid Saksa okupatsiooni aastatel 1941 -1944 ja Nõukogude Liidu teise okupatsiooni ajal 1944-1991. Märtsiküüditamise ohvriks langes 1949. aastal üle 20 000 Eesti elaniku, enamik neist olid naised ja lapsed.