- Reset + PDFPrindi

"Eesti Koostöö Kogu juhiks saab Olari Koppel", BNS, 1. juuni 2012

01.06.2012

Peep Mühls lahkub juuni lõpus ametiaja lõppemise tõttu Eesti Koostöö Kogu (EKK) juhi kohalt ning siirdub tagasi ettevõtlusesse, 1. juulist asub organisatsiooni juhtima president Toomas Hendrik Ilvese nõunik Olari Koppel.

Eesti Koostöö Kogu (EKK) on Eesti pikaajalisest arengust huvitatud valitsusväliste organisatsioonide koostöövõrgustik, mille siht on osapoolte seisukohtade teadvustamine, kooskõlastamine ning selle alusel hinnangute ja ettepanekute kujundamine riigi tuleviku võtmeküsimustes. Mullu aprillis võttis EKK vastu uue programmdokumendi Harta 2011, mis tõstatas Eesti ühiskonna ja inimeste elukvaliteedi teema, teata EKK BNS-ile.

Harta 2011 sisaldab nelja põhivaldkonda – inimvara väärtustamine, haridus, teised rahvused kui ühiskondlik rikkus ning avaliku halduse uuendamine. Nendes valdkondades sõnastavad Harta osalised konkreetsed ettepanekud vastava valdkonna arengu eest vastutavatele esindusdemokraatia institutsioonidele ja avalikkusele. Harta protsessiga on tänaseks ühinenud üle 70 organisatsiooni.

EKK-i tegevuse üks peamine väljund Eesti inimarengu aruanne, mis vaatab Eesti arengut rahvusvahelises võrdluspildis. EKK eestvedamisel on valminud Eesti haridusstrateegia kavand aastani 2020, mille alusel kujundatakse koostöös asjaomaste ministeeriumitega vastav riiklik strateegia.