- Reset + PDFPrindi

"Innovaatiliseim on Konguta kool", Elva Postipoiss, 25. veebruar 2012

25.02.2012

Sirje Veldi


President Toomas Hendrik Ilves andis teisipäeval Tiigrihüppe sihtasutuse aastakonverentsil 2011. aasta innovaatiliseima kooli auhinna Konguta koolile.

Tiigri õpetaja auhinnale kandideeris mitukümmend õpetajat üle Eesti. Kõige uuendusmeelsemaks õpetajaks tunnistas žürii Valga gümnaasiumi matemaatika-, majandus- ja arvutiõpetaja Eva Tsepurko, kõige innovaatilisema kooli auhind tuli aga Konguta koolile.

On sümboolne, et Konguta kooli arvutiklassi avas 2000. aastal tollane president Lennart Meri. Nüüd, 12 aastat hiljem võitis väike maakool, kus õpib vaid 59 õpilast, innovaatiliseima kooli auhinna, mille andis üle president Ilves, kes 1996. aastal koos toonase haridusministri Jaak Aaviksooga Tiigrihüppe idee algatas. Ilves meenutas teisipäevasel konverentsil 16 aasta tagust soovi, et meie noored saaksid õppida arvuti kasutamist ja seeläbi muutub ka väike riik suuremaks.

"Nüüd, 15 aastat hiljem võib öelda, et sellest projektist sündiski midagi suurt," ütles president Ilves. "Eesti on erinevate edetabelite järgi üks suurima arvutikasutusega riike ning meil on hästi arendatud e-teenused."

Konguta kooli direktor Liina Tamm tõstis tehnoloogiatundidesse integreerimise eeskujuna klassiõpetaja Astrid Külaotsa, kes kasutab infotehnoloogiat pea kõikides õppeainetes, kuid ka teised õpetajad on uue tehnoloogia kasutamises loovad ja innovaatilised.

"Viimase aja trend on meil Koolielu online-koolitused, kus õpetaja saab õppida temale sobival ajal temale huvipakkuvat teemat," ütles Tamm.

Koolidirektor Liina Tamme sõnul on kool infotehnoloogia vahenditega hästi varustatud ja kõik õpetajad kasutavad neid oma tundides. Koolil on smart tahvel, robotid ja meediaklassis kasutatakse Õppetöös sülearvuteid. Ent infokommunikatsiooni tehnoloogia areneb ja et ajaga kaasas käia, mõtleb kool täna sellele, kas mitte võtta õppetöös kasutusele tahvelarvutid.

Innovatsiooniauhinnaga käib kaasas 10 000 euro suurune preemiaraha, mis annab koolile võimaluse IKT taristut ajakohastada.

Kuid mida täpselt preemiarahaga tehakse, seda koolipere alles mõtleb.

"Meie jaoks on kõige olulisem uuele platvormile ülemineku üle otsustamine - kas võtame tahvelarvutid kasutusele, mis on nende head ja kehvad küljed. Teine küsimus on see, et kumb on tähtsam - kas infotehnoloogia kasutuselevõtt või see, et õpetaja oskaks sihipäraselt seda ka kasutada ehk õpetajate koolitus," lisas Tamm.

Tiigrihüppe sihtasutus on haridus- ja teadusministeeriumi haldusalasse kuuluv organisatsioon, mille tegevuse eesmärgiks on tõsta laste ja noorte huvi loodus- ning tehnoloogiaainete vastu ning aidata üldhariduskoolidel õppeprotsessi ajakohastada erinevate tehnoloogiate ja metoodikatega. Tiigrihüppe sihtasutus on Eesti suurim infotehnoloogia-alaste koolituste pakkuja õpetajatele ja koolijuhtidele.