- Reset + PDFPrindi

"Noore teadlase preemia pälvis TÜ arvutiteadlane Peeter Laud", Universitas Tartuensis, 10. jaanuar 2012

10.01.2012

19. detsembril andis president Toomas Hendrik Ilves üle 2011. aasta noore teadlase preemia väärtuses 4800 eurot, mille pälvis TÜ arvutiteaduse instituudi krüptoloogia professor Peeter Laud.

Peeter Laud on arvutiteadlane, kes on spetsialiseerunud programmeerimiskeele teooriale ja krüptoloogiale. Laud kaitses 2002. aastal doktorikraadi Saksamaal Saarimaa ülikoolis, olles siis 25-aastane.

Tema teadusuuringute eesmärk on olnud turvaintsidentide vältimine keerulistes tarkvarasüsteemides nende süsteemide programmikoodi staatilise analüüsi kaudu, mis lubab programmide korrektsuses ja turvalisuses veenduda seda programmi ennast käivitamata.

Ta on üks alusepanijaid arvutuslikult turvalise infovoo ning krüptograafiliste protokollide mehhaniseeritud, arvutuslikult korrektsele analüüsile. Tema väljapakutud meetodid tuginevad ühelt poolt turvaomaduste täpsele spetsifitseerimisele ning teiselt poolt nende omaduste efektiivsetele kontrollimisviisidele.

Peeter Laudi poolt välja pakutud analüüsimeetodid on olnud aluseks turvalise infovoo ja krüptograafiliste protokollide analüüsi edasisele arengule, ta on üheks krüptoloogia teadussuuna alustajaks Eestis ning alates 2008. aastast üks arvutiteaduse tippkeskuse vedajatest. Tema teadusuuringud on publitseeritud mainekates teadusajakirjades ja konverentsikogumikes. Laud on ka Cybernetica AS-i teadusdirektor.

 

Artikkel Universitas Tartuensis veebilehel.