- Reset + PDFPrindi

" President tunnustas koalitsiooni "Ettevõtted HIV vastu"", Terviseleht, 18. jaanuar 2011

18.01.2011

Terve Eesti Sihtasutus ja president Toomas Hendrik Ilves tunnus­tasid ettevõtteid seni tehtud töö eest HIV vastu võitlemisel.

"Tahan tänada teid julguse eest tegeleda avalikult nii olulise terviseteemalise ennetustööga. HIV on isiklik, raske ja kohati tabuteema, millest ava­likku rääkimist välditakse. Teie panus ühiskonna pare­maks muutmisse on eesku­juks kõigile," sõnas president Toomas Hendrik Ilves kohtu­misel HIV-ennetusega tegele­vate ettevõtete esindajatega.

"Mul on äärmiselt hea meel olla täna siin koos ettevõtjatega, kelle hinnangul too­vad Eestile, selle elanikele ja siin tegutsevatele ettevõtetele pikemas plaanis edu toimiv riik, terved, haritud ja moti­veeritud inimesed," ütles pre­sident Ilves.

Eesti riigipea nentis, et koalitsiooni "Ettevõtted HIV vastu" hea ja sihikindel töö on sotsiaalse vastutuse näiteks kogu ühiskonnale ja teistele ettevõtetele. Presidendi sõnul viitab ohtlikust valehäbist ülesaamine sellele, et Eesti on astunud ühiskondliku vastu­tustunde kümnendisse, kus lisaks neile firmadele, kes toe­tavad näiteks tippsporti, pälvivad üha enam tähelepanu ka need ettevõtjad, kes sõdi­vad paremate eluviiside ja seeläbi tervema Eesti eest.

Terve Eesti Sihtasutuse te­gevjuht Keit Fomotškin rõhu­tas samuti tööandjate rolli po­sitiivsete hoiakute kujundami­sel. "Ärisektori kaasamine HIV-alasesse ennetustöösse on osutunud äärmiselt efek­tiivseks, HIV-alastel koolitus­tel on praeguseks osalenud juba 1000 Swedbanki töötajat ning HIV-testimisest oli osa­võtt samuti suur," ütles Swed­banki personalidivisjoni di­rektor Signe Kaurson.