- Reset + PDFPrindi

"Valgamaa mehed saavad presidendilt kõrge autasu", Valgamaalane, 4. veebruar 2010

04.02.2010

Sven Anderson

 

President Toomas Hendrik Ilves tunnustab iseseisvuspäeva puhul riiklike autasudega 97 inimest kodu- ja välismaalt. Nende seas on ka kaks väljapaistvat isikut Valgamaalt.

Mõlemad kõrge aumärgi saavad Valgamaa mehed on tegevad militaarvaldkonnas. Üks neist on andnud oma aktiivse panuse Eesti kaitseväe koosseisus välismissioonidel osaledes, teine hoolitseb isamaalise kasvatuse eest ja korraldab militaarajaloo üritusi ja konverentse.

Sõjaliste teenete eest NATO operatsioonil Afganistanis annab president sõjalise Kotkaristi Kuldristi ehk Kotkaristi Kuldristi mõõkadega Helmest pärit veebel Olavi Tonskale. Valgetähe V klassi teenetemärgiga autasustab president isamaalise kasvatuse korraldamise eest Valgamaal Meelis Kivi, kelle eestvõttel on loodud SA Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsioon.

Veebel Tonska on teeninud Rahu-operatsioonide Keskuses, Scoutspataljonis ja Kalevi jalaväepataljonis. Alates 2000. aastast on ta osalenud välisoperatsioonidel Jugoslaavias, Iraagis ja Afganistanis.

 

Kogenud mehed

 

Veebel Olavi Tonska vahetu ülem viimasel rahvusvahelisel sõjalisel missioonil Afganistanis, leitnant Mattias Puusepp, iseloomustab teda kui väga kogenud, initsiatiivikat ja kohusetundlikku vanemallohvitseri, kellega tal on olnud au pikka aega koos teenida ja keda ta väga hindab.

«Oma erialal, mis on tulejuhtimine, on ta nii minu kui kaaskaitseväelaste silmis väga hinnatud oma teadmiste ja oskuste poolest,» iseloomustas leitnant Puusepp veebel Tonskat. «Instruktorina on ta alati oma ülesannete kõrgusel, allüksuse juhina nõudlik nii enda kui oma alluvate suhtes.»

Kaaslaste sõnul on veebel Tonska üksuse juhina end korduvalt näidanud kartmatu ja otsustava tegutsejana, keda võib usaldada igas olukorras, kes ei jäta kunagi oma mehi hätta ja on oma tegudega pälvinud alluvate täieliku usalduse ja austuse.

«Kasutades vana ütlust, on veebel Tonska see mees, kellega kindlasti koos luurele läheksin ja keda näen väga hea meelega teenimas oma üksuses,» rääkis leitnant Puusepp. «Inimesena on ta hea kaaslane ja sõber, kellele saab alati kindel olla.»

 

Pühendunud militaarajaloole

 

Meelis Kivi tegemised on tuttavad paljudele valgamaalastele. Ta on pühendunud Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsiooni loomisele. Nii ongi nüüd Valgas esinduslik militaarajaloo keskus.

Ise on ta öelnud, et kuuendast klassist alates oli tal kindel soov sõjakooli minna. Juba 15aastasena juhtis ta keskkoolis sõjaajaloo ringi.

Elu tahtis teisiti ja noormees suundus siiski EPAsse agronoomiat õppima. Militaar- ja jõustruktuuride ajaloole on Meelis Kivi siiski truuks jäänud. Taasiseseisvunud Eestis õppis ta Tallinnas ohvitseride koolis ja täiendas end välismaalgi. Töötanud pikki aastaid piirivalves, läks Meelis Kivi erru mõned aastad tagasi majori auastmes.

Kivi pälvis hiljuti ka Kultuurkapitali maakondliku kultuuripreemia «Valgamaa Kultuuripärl 2009». See omistati talle 2009. aastal Valgas läbi viidud esimeste rahvusvaheliste sõjaajaloo päevade korraldamise ja uue sõjamuuseumi loomise eest.

«Eesti tänab ja tunnustab inimesi, kes teinud väga palju selleks, et meie riik oleks nii sisemiselt kui ka väliselt turvaline, et Eesti teadus, kultuur ja majandus oleksid tuntud mitte ainult kodumaal, vaid ka rahvusvaheliselt, et Eesti oleks edukas ja samas hooliv oma inimeste vastu,» tunnustas president Toomas Hendrik Ilves autasu saanuid.