- Reset + PDFPrindi

"Mulgi uudise: Mitu mulki saive presidendi auraha", Sakala, 3. märts 2011

03.03.2011

Mineve kolmabe saive Valgetähe V lassi medali tõiste ulgan Hummuli taluperemiis Mati Nurm ja Tõrva kultuurielu edesiviije Ilmar Kõverik.

Presidendi auraha sai viil Tõrvan sündünu vastupanutegelane, prilda Põlvan tohtre ametit pidäv Olev Lõndso, kes 1962. aastel üüse vastu 1. maid üten viil kate koolipoisige tõmmass Tõrva täitevkomitee uune torni sinimustvalge lipu. Poisi es kõnele sellest tembust kellelegi ja KGB es mõista kah neid oma tegu üles tunnisteme panna.

Ilmar Kõverigul olli just sii päe, ku ta Talnan medali rinda sai, 60 aaste juubel. Sedä tähist ta päe ildamb, 24. veebruaril oma tõisen kodun, Tõrva kammersaalin, kos tedä olli terviteme tullu kõvaste üle saa inimese.

Pääle mitmesaa lilliäids­ne ja laululugude sai Ilmar kingituses ülevaateraamatu ende kõrraldet «Juurde» kokkusaamistest. Sinna om Maie Koldits kirja pannu täävet kigi kohtumiste kotta ja manu usutusi mitme täädä-tuntu ühiskonnategelasege.