- Reset + PDFPrindi

"Eesti keel taas rikkam: uudissõna «taristu» seljatas «kärgpere» ja «penipauna»", Õhtuleht, 3. detsember 2010

03.12.2010

Agnes Kuus 

 

«Kärgpere liikmetel jätkus piisavalt tundetaipu, et mitte pakkuda hädasolijale toimeabina penipauna.» Kas kõik ikka saavad aru, millest jutt käib, kui lauses pruukida presidendi sõnavõistluse värskemaid vilju?

Lahtiseletatult tähendab eeltoodud lause järgmist: perel, kelle liikmed on naine, mees, mõlema lapsed eelmistest suhetest ja ühised lapsed, jätkus piisavalt emotsionaalset intelligentsust, et mitte pakkuda hädasolijale humanitaarabina restoranilõunast järele jäänud ja karpi kaasa pakitud toitu.

Lauses kasutatud võõrana tunduvad sõnad pärinevad taasiseseisvumispäeval president Toomas Hendrik Ilvese väljakuulutatud sõnavõistluselt ehk sõnauselt. 

 

Unustusse või kasutusse?


Sõnause võitjaks valis žürii tõlkija Andres Valdre esitatud sõna «taristu», mis võiks edaspidi asendada sõna «infrastruktuur». Žürii põhjendab võitu sellega, et tari-tüvi viitab tarindi kaudu struktuurile kui kandvale konstruktsioonile ja tarindamisele ehk projekteerimisele-konstrueerimisele. Stu-liide aga märgib kogumit või süsteemi nagu sõnades «ajastu» ja «ühistu».

Sõnause töörühma ja Eesti Keele Instituudi juhi Urmas Sutropi sõnul oli 30liikmelise žürii otsus üsna üksmeelne. «See on hea sõna ja vägagi võimalik, et läheb ka tegelikult kõnekeeles kasutusse,» usub Sutrop.

Samuti võivad tee argikõnesse leida Sutropi hinnangul sellised uudissõnad, nagu kärgpere ja penipaun. «Kõik sõltub sellest, kui palju neile sõnadele tähelepanu pööratakse,» lisab ta.

Sutropi sõnul on ka uute sõnade mahategemine hea, sest seegi aitab neile rohkem tähelepanu tõmmata. Ta tõi näiteks majandussurutist tähendava «masu», mida on peetud liiga pehmeks, kuid mida ometi laialt pruugitakse. «Vahepeal oli väga levinud sõna «väisamine», kuid see on nüüd peaaegu unustatud,» saab Sutropi sõnul paljudele uudissõnadele paraku osaks kiire unustussevajumine. 

 

Võit tuli üllatusena

 

Valdre tunnistab, et «taristu» ei sündinud iseenesest, vaid ajusid ragistades ja nuputades. Peale «taristu» pakkus Valdre veel viis sõna, millest äramärkimise vääriliseks pidas žürii ka uudisterminit «avaõiguslik». Peale Valdre pakkus sama sõna veel seitse inimest. Parima uudissõna autori sõnul tuli võit talle üllatusena ning seda, milline saatus «taristut» ootab, ta ennustada ei söanda. «Mulle endale tundub see igatahes üsna loogilise vastena infrastruktuurile,» leiab ta.

Uusi vasteid otsiti seekord kokku 11 sõnale, mis olid presidendi eelistuse kohaselt valitud peamiselt riigi juhtimise ja toimimise valdkonnast. Hulk mõisteid, mis presidendi arvates vajavad hädasti eestimaist vastet, pärinevad Euroopa Liidu ametlikust keelepruugist. Sõnale «poliitika» (mingi eluvaldkonna tegevusplaani, eesmärkide ja põhimõtete mõistes) žürii seekord sobivat vastet pakutute seast aga ei leidnud.

Kokku osales sõnavõistlusel 593 inimest ja välja pakutud uusi sõnu keeruliste või kohmakate võõrlaenude ja sõnaühendite asemele kogunes 2123. 

 

Presidendi sõnavõistluse uued sõnad

 

Sõnause töörühm valis peale taristu välja veel üheksa uudissõna, mis võiksid edaspidi tähistada mõisteid, mille kohta seni head emakeelset sõna polnud.
1. AE-koostöö, vabamas keelepruugis averus, määrsõnana avera – PPP ehk public-private partnershipi (avaliku ja erasektori koostöö) vaste.
2. avaõiguslik – vaste kohmakale sõnale avalik-õiguslik.
3. juhind – Euroopa Liidu direktiivi vaste.
4. kestlik – sustainable tõlkevaste.
5. peavoolustamine – mainstreaming tõlkevaste.
6. teisestamine – termini othering vaste.
7. toimeabi – sünonüüm sõnale humanitaarabi.
8. toimija – rahvusvahelises kontekstis esineva termini actor või player tõlge.
9. vabasektor, vabamas keelepruugis vabakond – kolmanda sektori vaste.

 

Lisamõistete hulgast otsustas töörühm soovitada kasutusse:
kärgpere – pere, kus on sinu-minu-meie lapsed.
tundetaip – ühendi «emotsionaalne intelligentsus» vaste.

Esile tõsteti veel sõna penipaun inglise doggiebagi tõlkevastena

 

Inimesed pakkusid ka hulgi sõnu, mis olid küll teemakohased, kuid ei osutunud väljavalituks või jäid seekordsest teemavalikust üldse välja. Valik pakutust:
aile – meditsiiniõde, õendus, märgiks ka meessoost õde
digistama – digitaalselt allkirjastama
emastus – sünnitus- ja raseduspuhkus
hoidela – rahvuspark
isetöötaja – FIE
kajam – blogi
meitla – sotsiaalne võrgustik
pruunlane – mustanahaline ehk neeger
rahard – rahakas kodanik
aeglema – tšillima, hängima
huulitsema – suudlema
jahok – ülejoonud inimene, purjuspäi kõigega nõustuma
kamul – kondoom
kraptik – kuulekas ja korralik
luurik – beebimonitor
muskeldamine – fitness
pulktuhlid – friikartulid
varvus – varba võru

allikas: sonavoistlus.ee

 

Artikkel Õhtulehe veebilehel.