- Reset + PDFPrindi

362. P. Teesalu nimetamine ja J. Seilenthali tagasikutsumine

06.01.2014

1. Nimetan Paul Teesalu Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks, alaliseks esindajaks ÜRO ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonide juures Genfis 1. augustil 2014.

2. Kutsun tagasi Jüri Seilenthali, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku, alalise esindaja ÜRO ja teiste rahvusvaheliste organisatsiooni-de juures 31. juulil 2014.


Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2,
välisteenistuse seaduse § 27 lg 6, § 41 lg 3.


Toomas Hendrik Ilves


Avaldatud Riigi Teatajas II, 08.01.2014, 3