- Reset + PDFPrindi

249. J. Aitajalt teenetemärgi äravõtmine

02.04.2013

Võtan Jaan Aitajalt ära talle Vabariigi Presidendi 2. veebruari 2001 otsusega nr 985 (RTL 2001, 18, 252) antud Valgetähe medaliklassi teenetemärgi.

Alus: teenetemärkide seaduse § 13 lg 1 punkt 1.

Toomas Hendrik Ilves

Avaldatud Riigi Teatajas III, 05.04.2013, 1