- Reset + PDFPrindi

226. Planeerimisseaduse, kinnisasja sundvõõrandamise seaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seadus

07.02.2013

Riigikogus vastu võetud 23. jaanuaril 2013

Avaldatud Riigi Teatajas I, 14.02.2013, 2