- Reset + PDFPrindi

209. Eesti keskmise palgaga seotud ametipalkade maksmise ajutise korralduse seaduse, kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse ja kohtute seaduse muutmise seadus

19.12.2012

Riigikogus vastu võetud 12. detsembri 2012

Avaldatud Riigi Teatajas I, 29.12.2012, 1