- Reset + PDFPrindi

187. L. Lukk´i nimetamine ja A. Unga tagasikutsumine

29.11.2012

1. Nimetan Toomas Lukk'i Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks Vietnami Sotsialistlikus Vabariigis, asukohaga Pekingis.

2. Kutsun tagasi Andres Unga, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku Vietnami Sotsialistlikus Vabariigis.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2,
välisteenistuse seaduse § 27 lg 6, § 41 lg 3.

Toomas Hendrik Ilves

Avaldatud Riigi Teatajas II, 04.12.2012, 6