- Reset + PDFPrindi

101. Karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku, psühhiaatrilise abi seaduse, karistusregistri seaduse, kriminaalhooldusseaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seadus

11.06.2012

Riigikogus vastu võetud 30. mail 2012

Avaldatud Riigi Teatajas I, 15.06.2012, 2