- Reset + PDFPrindi

53. P. Jahilo nimetamine ja G. Kalmeti tagasikutsumine

08.02.2012

1. Nimetan Peep Jahilo Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks, alaliseks esindajaks Keemiarelvade Keelustamise Organisatsiooni juures Haagis.

 

2. Kutsun tagasi Gita Kalmeti, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku, alalise esindaja Keemiarelvade Keelustamise Organisatsiooni juures Haagis.

 

3. Tunnistan kehtetuks Vabariigi Presidendi 7. veebruari 2012 otsuse nr 51 “P. Jahilo nimetamine ja G. Kalmeti tagasikutsumine” ning otsuse nr 52 “M. Talvet-Mustoneni nimetamine”.

 

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2,
välisteenistuse seaduse § 27 lg 6, § 41 lg 3

 

 

 

 

Toomas Hendrik Ilves

 

Avaldatud Riigi Teatajas II, 08.02.2012, 3