- Reset + PDFPrindi

750. D. E. Schaeri nimetamine ja A. Hilpuse tagasikutsumine

07.03.2016

1. Nimetan Daniel Erik Schaeri Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks Montenegros ja Serbia Vabariigis, asukohaga Tallinnas.

2. Kutsun tagasi Arti Hilpuse, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku Montenegros ja Serbia Vabariigis.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2,
välisteenistuse seaduse § 27 lg 6, § 41 lg 3.

Toomas Hendrik Ilves

Avaldatud RT II, 10.03.2016, 3