- Reset + PDFPrindi

496. J. Lensmenti nimetamine ja T. Tasa tagasikutsumine

12.08.2014

1. Nimetan Jaak Lensmenti Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks Korea Vabariigis, asukohaga Tokios.

2. Kutsun tagasi Toivo Tasa, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku Korea Vabariigis.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2,
välisteenistuse seaduse § 27 lg 6, § 41 lg 3.

Toomas Hendrik Ilves

Avaldatud RT II, 19.08.2014, 2