- Reset + PDFPrindi

480. L. Bambuse nimetamine ja A. Lepik von Wiréni tagasikutsumine

30.06.2014

1. Nimetan Lauri Bambuse Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigis, asukohaga Londonis.

2. Kutsun tagasi Aino Lepik von Wiréni, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigis.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2,
välisteenistuse seaduse § 27 lg 6, § 41 lg 3.

Toomas Hendrik Ilves

Avaldatud RT II, 02.07.2014, 6