- Reset + PDFPrindi

479. M. Pajula nimetamine ja P. Pallumi tagasikutsumine

30.06.2014

1. Nimetan Merle Pajula Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks Sloveenia Vabariigis, asukohaga Budapestis.

2. Kutsun tagasi Priit Pallumi, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku Sloveenia Vabariigis.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2,
välisteenistuse seaduse § 27 lg 6, § 41 lg 3.

Toomas Hendrik Ilves

Avaldatud RT II, 02.07.2014, 5