- Reset + PDFPrindi

475. R. Lumi nimetamine ja T. Kahuri tagasikutsumine

30.06.2014

1. Nimetan Rasmus Lumi Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks Andorra Vürstiriigis, asukohaga Madridis.

2. Kutsun tagasi Toomas Kahuri, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku Andorra Vürstiriigis.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2,
välisteenistuse seaduse § 27 lg 6, § 41 lg 3.

Toomas Hendrik Ilves

Avaldatud RT II, 02.07.20114, 1