- Reset + PDFPrindi

President Toomas Hendrik Ilves ettevõtlusgalal 8. oktoobril 2015 Noblessneri valukojas

08.10.2015

Mu daamid ja härrad, lugupeetavad ettevõtjad, head sõbrad.


Nädal tagasi otsustas valitsus, et 8ndat oktoobrit teame Eestis edaspidi ettevõtjapäevana. Et siis mõtleme ettevõtlikele inimestele kui ühise väärtuse loojatele ja heaolu parandajatele.

Olen selle uue tähtpäeva asutamisega väga nõus. Ettevõtlikkuse ja ettevõtluseta Eesti ei arene. Tublisid ettevõtjaid tuleb meeles pidada ja selleks olemegi täna siia kogunenud.

Ometi pole ma päris veendunud, et ettevõtjad just seesugusest päevast siiani suurt puudust on tundnud. Tõsi, tunnustust pole kunagi liiga palju ja kui seda soovitakse jagada erilisel päeval, siis minugi poolest.

Aga oma paljudest vestlustest ettevõtjatega, nii traditsioonilise kui niinimetet uue majanduse vedajatega, on mulle pigem meelde jäänud, et tähtpäevade kõrval ootab erasektor avalikult midagi hoopis argipäevasemat.

Nad ootavad avatud ja argumenteeritud arutelu küsimustes, mille lahendamisest sõltub Eesti ettevõtete ja koos sellega kogu majanduse käekäik. Maksupoliitika. Hariduspoliitika. Ettevõtluspoliitika. Ekspordi toetamine. Teaduse ja innovatsiooni jõudmine majandusse ehk teadusasutuste ja ülikoolide koostöö ettevõtetega.

Ei saa öelda, et neid arutelusid ei oleks. Aga arutelude iseloom ja tulemused võiksid olla paremad. Ootused on ju lihtsad: Eesti võiks ettevõtluskeskkonnana olla praegusest paindlikum. Kiiremini reageerida ümbritsevatele muutustele. Igaüks meist, kes jaksab olla maailma asjadega kursis, teab väga hästi, et maailm muutub, Eesti ümbruskond muutub, olukord meid huvitavatel siht-turgudel muutub samuti.

Ma loodan, et olete kõik lugenud eilset Taavet Hinrikuse artiklit Postimehes, milles ta kirjutab, et ettevõtluskeskkond ei sõltu vaid valitsusest. Meie kõige kiiremini arenev sektor - IT ja kõik, mis eeldab innovatiivsust, eeldab ka sallivust. Ainult valitsuse asi ei ole arendada sallivust. Kui loeme Taaveti artiklist, kuidas ettevõtjad, kes vajavad inimesi mujalt, sest meil pole piisavalt palju näiteks tarkvaraarendajaid, seisavad vastamisi probleemiga, et nende töötajad kolivad ära lihtsalt seepärast, et neid mõnitatakse või neid ähvardab vägivald, siis siin ma loodan väga, et ettevõtlus aitab midagi teha ka selleks, et Eesti püsiks salliva riigina ega peaks kuulama, et sallivuse propageerijad lõhestavad ühiskonda. See on tõsine probleem, head kuulajad. Me ei taha, et meie kõige targemad inimesed lähevad ära, me ei taha, et inimesed ja ettevõtjad mujalt pelgavad siia tulla. Ma palun teid kaasa aidata selle küsimuse lahendamisel.

Eestit viib edasi paindlikkus ja kiirus. Ka oskus, kui lubate, kasutada ära teiste vigu. Meie nutikus kasutada teiste ebasoodsat keskkonda enda huvides.

Mistõttu ma teen ka verinoore tähtpäeva õhtul ettepaneku, et igal järgmisel 8. oktoobril võiks riigivõim ja ettevõtjate esindused leppida kokku nendes muutustes, mida Eesti järgmisena oma ettevõtluskeskkonna parandamiseks ette võtab, kaasa arvatud sallivuse suurendamisel.

Head sõbrad,

parim reklaam ettevõtlusele ja ettevõtlikkusele on firmade hea käekäik ja nende laitmatu renomee. Ja mitte keegi teine peale ettevõtjate ja neid esindavate organisatsioonide endi, ei saa hea maine eest seista.

Täna õhtul tutvustatakse meile nii värskeid kui juba kauem kestnud edulugusid. Andku need lood meile usku, et edu tuleb ikka ainult siis, kui uutele lahendustele lisandub visa ja järjekindel töö.

Soovin kõigile head ettevõtjapäeva ja meeleolukat õhtut.