- Reset + PDFPrindi

24. Sõjaväelise auastme andmine

16.11.2012

Kaitseväe juhataja 15. novembri 2012 ettepanekul annan nooremleitnandi sõjaväelise auastme järgmistele kaitseväelastele:


Margus Arm

Kaarel Piirisalu

Bert Põder

Keio Usai

Mark Valma

Janno Õsso


Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
rahuaja riigikaitse seaduse § 3 lg 1 p 5,
kaitseväeteenistuse seaduse § 31 lg 5 p 5.Toomas Hendrik Ilves