- Reset + PDFPrindi

Elulugu

Ieva Ilves (Kupce) on sündinud 13. septembril 1977. aastal Lätis Riias. 2001. aastal anti talle Läti Ülikoolis magistrikraad politoloogias. 2012. aastal sai ta teise magistrikraadi rahvusvahelise avaliku poliitika alal Johns Hopkinsi ülikoolis USAs Washingtonis. Ieva Ilves töötab praegu Läti kaitseministeeriumis riikliku küberjulgeolekupoliitika juhina ja kantsleri poliitikanõunikuna.

Ieva alustas diplomaatilist karjääri 1997. aastal Läti välisministeeriumis ning jätkas välis- ja julgeolekupoliitika alal tööd mitmes asutuses, keskendudes julgeolekule, demokraatiale ja inimõigustele.

1990. aastate lõpus kuulus Ieva Läti välisministeeriumi meeskonda, kes tegeles NATO laienemisega, töötades välja Läti NATO liikmesuse tegevuskava. Pärast Läti liitumist NATOga 2004. aastal jätkas ta tööd julgeolekupoliitika vallas, jagades Läti kogemusi ja omandatud teadmisi Läti idanaabrite Ukraina ja Valgevenega ning ka Gruusiaga.

2005.–2006. aastal kuulus Ieva NATO Riia tippkohtumist korraldavasse töörühma ning juhtis kohapealset ja NATO avaliku diplomaatiaga seotud tööd 2006. aastal Riias toimunud NATO tippkohtumise ettevalmistamisel. 2007.–2010. aastani töötas Ieva Brüsselis NATO Läti delegatsioonis ja 2010.–2011. aastal lähetati ta Euroopa Liidu eriesindaja poliitikanõunikuna Lõuna-Kaukaasiasse Aserbaidžaani. Ta tegeles peaaegu kaks aastat Aserbaidžaani pealinnas Bakuus demokraatia, inimõiguste, energiajulgeoleku ja külmutatud konfliktide temaatikaga. Tema ELi jaoks tehtud töö tulemusel vabastati vanglast blogijad Emin Milli ja Adnan Hajizadeh.

2012. aastal lõpetas Ieva Johns Hopkinsi ülikooli Washingtonis teise magistrikraadiga. Samal ajal avaldas ta koos teise toimetaja, USA endise NATO saadiku Kurt Volkeriga raamatu "Nordic-Baltic-American Cooperation: Shaping the U.S.-European Agenda". Ta tuli tagasi Lätti, et asuda tööle kaitseministeeriumi kantsleri nõunikuna, vastutades NATO strateegilise kommunikatsiooni (NATO StratCom) kompetentsikeskuse asutamise eest Riias ja küberjulgeolekupoliitika koordineerimise eest. Praegu keskendub ta oma töös küberjulgeoleku küsimustele ja riikliku küberjulgeolekustrateegia elluviimisele.

Ievale on antud riiklik autasu NATO tippkohtumise korraldamise eest Riias, teda on tunnustatud koostöö arendamise eest vabaühendustega ja demokraatia edendamise eest ning Läti kaitseminister on autasustanud teda mälestusmedaliga Läti NATOga ühinemise edendamise eest.

Ieva Ilvesel on kaks last: Ralfs Pundurs (sünd. 2002) ja Isabella Kupce (sünd. 2014).


Karjäär ja avalik teenistus

Alates 2012 riikliku küberjulgeolekupoliitika juht ja kantsleri poliitikanõunik Läti kaitseministeeriumis.
2010–2011 ELi eriesindaja poliitikanõunik Lõuna-Kaukaasias Aserbaidžaanis.
2007–2010 Läti kaitseministeeriumi esindaja NATOs, kaitsesektsiooni esimene sekretär, Läti delegatsioon NATO juures / Gruusia valitsuse nõunik Euro-Atlandi integratsiooni alal.
2005–2007 avaliku diplomaatia juht, NATO Riia tippkohtumist korraldav töörühm, Läti kaitseministeerium.
2005 (märts–november) kommunikatsiooni- ja teavitustegevuse koordineerija, Läti Sorose Fond.
1997–2005 mitu ametikohta Läti Vabariigi välisministeeriumis.


Publikatsioonid

2012 "Nordic-Baltic-American Cooperation: Shaping the U.S.-European Agenda", toimetajad Kurt Volker ja Ieva Kupce. Kogumiku autorid jagavad oma kogemusi ja seisukohti seoses viie laia Atlandi-üleste huvide valdkonnaga: tervikliku ja vaba Euroopa ülesehitamine, kaasamine ja lõimimine, Venemaa ja ida, energiajulgeolek ja USA tegevuse jätkumine Euroopas.


Osalemine kodanikuühendustes

2008 – piirkondliku valitsusvälise organisatsiooni Baltic to Black Sea Alliance asutajaliige.
2004 – Lätis 30. aprillil 2004 asutatud valitsusvälise organisatsiooni Open Belarus asutajaliige ja juhatuse esimees. Open Belarus laiendas Läti poliitikat ja tegevust Valgevene demokraatliku arengu toetamisel.
2000 – Läti Transatlantilise Organisatsiooni asutajaliige. Aktiivne osalemine haridusprojektide ja rahvusvaheliste ürituste väljatöötamisel ja elluviimisel.


Autasud

2016 – Soome Valge Roosi Ordeni suurrist.
2007 – Läti Vabariigi Tunnustuse Risti V klass, panuse eest NATO Riia tippkohtumise korraldamisel.
2006 – Läti peaministri tänukiri NATO Riia tippkohtumise korraldamise eest.
2005 – Läti välisministri tänukiri panuse eest koostöö arendamisel vabaühendustega ja demokraatia edendamise eest vabaühendustes.
2004 – Läti kaitseministri mälestusmedal Läti NATO liikmesuse edendamise eest.


Võõrkeeled

Inglise, vene, eesti (õpib).