President Ilves Tallinn e-Governance Conference'i avamisel (30.05.2016)