- Reset + PDFPrindi

"Ilves: juriidiline puhtus ei tähenda eetilist puhtust", Postimees

President Toomas Hendrik Ilves Postimehe ajakirjaniku Mikk Salu ja vastutava peatoimetaja Anvar Samosti palge ees
© Liis Treimann (Postimees)

13.02.2012

Mikk Salu, reporter
Anvar Samost, Postimehe vastutav peatoimetaja


President Toomas Hendrik Ilves räägib vastutustundetust Euroopast, haldusreformist, haridusest, kirjade vargusest ja eetikast.


Mikk Salu: Detsembri Diplomaatias ilmus teil pikk essee, mille esimene lause kõlas: «Muutuva maailmaga silmitsi seistes vajame Euroopas nii solidaarsust kui ka vastutust.» Küsin teilt selle taustal sedasama, mida küsisin kolm kuud tagasi Ateenas ühelt Kreeka majandusprofessorilt. Kuidas teie selgitaksite eestlastele, miks meie peame aitama, raha andma ja abistama neid, kes meist palju rikkamad; neid, kes rikkusid reegleid, mida meie järgisime?

See on väga raske. Umbes 75 protsenti meie parlamendist toetas EFSFiga (Euroopa finantsstabiilsusmehhanism – toim) ühinemist, kohe pärast seda oli aga küsitlus, mis näitas, et 75 protsenti inimestest on vastu. Arvan, et selline olukord pole kestlik.*
Vastutustundetu käitumine on väga suur oht Euroopa Liidu kooshoidmisele – kui rahvas, kelle keskmine palk on kümme protsenti madalam kui miinimumpalk Kreekas, peab seda toetama. Mul on tõsine mure, et seda ei mõisteta.


MS: Aga ikkagi, me tegime seda.

Me tegime ühe korra. Oleme solidaarsed, aga tingimuslikult. Kas me oleme võimelised seda ka jälle tegema... (Ilves jääb mõttesse.) Kreeka pankrot ja lahkumine eurotsoonist mõjuks meile veel halvemini. See lainetus, mis tuleks, oleks ilmselt kohutav. Aga kui läheks edasi Itaalia peale, siis oleks juba päris kohutav.

Head lahendust ilmselt pole. Kui võtta otsene luterlik hoiak, et igaüks vastutab ise ja kui ei vastuta, lähed põrgusse, siis peame mõtlema ka tagajärgedele. See pole lihtne seletus, aga me oleme omavahel seotud. Meie majandus sõltub Soomest ja Rootsist; kui rääkida soomlaste ja rootslastega, siis nemad jälle ütlevad, et neil läheb hästi niikaua, kui Saksamaal läheb hästi. Ja Saksamaa ja Saksa pangad on juba otseselt Kreeka ja Itaaliaga seotud.


MS: Ma ei tea, kas niimoodi ka juhtuks, nagu te kirjeldate. Mind ennast aga häirib siin veel üks asi, teatud mõttes hirmutamistaktika, näiteks kas või Nicolas Sarkozy, kui ta jaanuari alguses euroala lagunemisest rääkides Verduni kahureid meenutas, aga on teisigi, kes hakkavad jälle mingist sõjast rääkima...

See on kohaliku kultuuri omapära. (Ilves matkib pompoosseid prantslasi ja tõstab häält: «L'EUROPE, LA CATASTROPHE».)


MS: Merkelilgi on tekkinud harjumus euro päästmisest rääkides hakata kohe vihjama tumedatele peatükkidele Euroopa ajaloos.

Nende vihjetega ma ei ole nõus. See jutt, et kui Kreeka ja Lõuna-Euroopa lähevad pankrotti, tuleb fašism tagasi. Mul on mitu lahkarvamust Timo Soiniga, aga iseloomustus, et tegu oleks mingisuguse paremäärmusliku neofašistliku liikumisega, on täiesti vale.

Pigem on see vastutustundlike kannatanud inimeste reaktsioon, ja see pole see, mis 1930. aastatel, kus rahulolematu proletariaat läks natsismi poole. Siin on tegemist inimestega, kes teavad reegleid, on käitunud reeglite järgi ja nüüd näevad, et ei peagi reegleid järgima, sest teised rikuvad. Ja mis teeb olukorra eriti raskeks – kui kuulevad, mida need reeglite rikkujad räägivad omakorda nende kohta, kes reegleid täitsid.


MS: Mis tundega vaatate Euroopas toimuvat, ja ma ei pea siin silmas ainult viimast kriisi, vaid laiemat pilti? Euroopa allakäik on ehk liialdus, kuid Euroopa tähtsuse, majandusliku, poliitilise, rahandusliku, diplomaatilise tähtsuse vähenemine kindlasti. Mida tunnete? Kurbust? Pettumust?

Eestil pole Euroopa Liidule alternatiivi. Euroopa tähtsuse vähenemine on pigem suhteline, eelkõige sellepärast, et teised tõusevad – Hiina, Brasiilia... Ega ma ühtegi rõõmsat kirjutist viimase kümne aasta jooksul sellel teemal kirjutanud pole. Ma pole rõõmus, pigem olen...


MS: Murelik?

Hmm, eeskätt murelik, jah. Euroopa ei suuda teha asju, mida peaks tegema. Ja eriti murelik olen sellepärast, et seda kõike aetakse meiesuguste kaela. Nagu näiteks Euroopa Ülemkogu endine õigusnõunik Jean-Claude Piris, kes novembris kirjutas: «Kõiges on süüdi Euroopa Liidu laienemine.»

Mugavad vana Euroopa riigid, kes kasvasid 50 aastat kasvuhoonetingimustes, kus USA pani kaks-kolm protsenti SKTst Euroopasse, kaitses Euroopat, nii et Lääne-Euroopa ei pidanud muretsema, mis võimaldas neil kunstlikult ja kasvuhoonetingimustes kasvatada oma jõukust.

Siis tulid äkki idast mingid murjanid, kellele on kogu aeg jutustatud, et vabadus on hea, aga kui nad järsku saavadki vabaks ja demokraatlikuks, siis hakkab jutt laiskadest lätlastest, torulukkseppadest Poolast, Balti kurjategijatest, kes sadade kaupa saabuvad igal õhtul Helsingi sadamasse.

Kasvuhoonetingimused ei eksisteeri enam. Kogu süsteem, millega on hoobeldud, see sotsiaalne turumajandus, mis tähendab meeletult suuri sotsiaalkulutusi, see lihtsalt ei tööta. See pole lihtsalt kestlik.

Suur osa Euroopast on elanud illusioonis, et nad ongi nii jõukad, nagu nad on laenanud.


MS: Kas see on Euroopa heaoluühiskonna lõpp?

Kindlasti mitte lõpp. Positiivse näitena võib tuua Saksamaa, kellel läheb hästi. Nemad tegid neid asju: tööturu paindlikkus, pensionireform. Analoogsed asjad seisavad paljudes Euroopa riikides ees.

Küsimus on selles, kas julgetakse seda teha, sest nagu ütles üks Lõuna-Euroopa poliitik, et teate, teie seal Põhjamaades, teie võite seal oma kasinuse-usinuse poliitikat ajada, aga MEIE (Ilves tõstab jälle häält) demokraatia ei pea vastu sellisele majanduspoliitikale.


Anvar Samost: On Eesti üldse erinev? Meie inimestel on samuti valdavalt ootus, et me jõuame sarnasse kohta, mingisugusesse heaoluriiki ja eestkoste ühiskonda. Ma toon näite eelmisest nädalast, kui sotsiaalminister oli tohutult mures selle pärast, et kuskilt jõudis ajalehte plaan, et neile inimestele, kes on kuulutatud töövõimetuks, aga kes samal ajal töötavad, ei peaks töövõimetushüvitist vähemalt samas mahus riigi poolt makstama. Minu arvates mõistlik plaan. Minister läks aga täiesti endast välja, selgitades, et niisugust asja pole. Mina näen ministri käitumist küll sellisena, et tema vaatab samuti, et demokraatia ei pea vastu, mis siis et plaan on mõistlik.

Mina saan soovitada meile ainult julgeid otsuseid. Kreeka häda on selles, et keegi ei julgenud neid otsuseid teha. Mõnes mõttes võiks öelda, et Timo Soini ei ole populist, populistlikud on need, kes on laenanud selleks, et senist sotsiaalsüsteemi elus hoida.


AS: Tõsi, aga Eesti...

Meil on vähemalt numbrid okei.


MS: Numbrid on okei, aga mõtteviis on sarnane. Kreekagi ei ehita ilusaid raudteesid külade vahele mitte sellepärast, et pankrotti minna, vaid et maal elu arendada. Nemadki paisutavad sotsiaalsüsteemi, mitte pahatahtlikkusest, vaid et inimestel parem oleks.

See on teine probleem. Tõenäoliselt on need kohalikud raudteed ehitatud Euroopa Liidu rahaga, mitte nende endi rahaga.

Küsimus on, mis on õige suhe. Ja laiem küsimus on siiski selles, kas on mõtet pidada ülal Eesti Vabariiki või oleme raamatupidaja kombel külmalt ratsionaalsed. Omariiklus on kulukas. Kui tahame oma riiki pidada, siis on mõned kulutused, mis lähevad meile midagi maksma. Helsingi koos eeslinnadega on sama suur kui Eesti riik. Helsingil ei ole oma sõjaväge. Meil on. Helsingi ei pea oma saatkondi. Meie peame. Aga tõsi, küsimus on suhtes, minagi küsin, kas meil peab ikka olema nii palju saatkondi ja just nendes kohtades.

Turumajanduse loogika järgi pole kõik omariiklusega seotud asjad ratsionaalsed. Sama asi käib ka meie regionaalpoliitika kohta. Kui aga oleme jõudnud järeldusele, et oma riik on oluline, siis peame midagi tegema, et mitte nõustuda Jüri Mõisa nägemusega «Rahvuspark Eesti ja kuldne ring Tallinna ümber».


AS: Soome tegi täna (kolmapäeval, 8.02 – toim) olulise otsuse, et nemad hakkavad tegema haldusreformi jõuga ülalt alla, et 336 omavalitusest saaks 70 omavalitsust. Eestis on haldusreformiga aga väga raske, sest kohe kui sellest hakatakse rääkima, tulevad mingid inimesed ja ütlevad, et omavalitsused ongi sellepärast omavalitsused, et nad saaksid ise otsustada. Kui mingit välist survet ei tule, siis midagi ei sünnigi.

Haldusreform on üks küsimus. Hoopis teine lugu on see, mida teha, et me ei laseks asjadel lihtsalt minna ja elul väljaspool Tallinna hääbuda. Ei ole ratsionaalne pidada igas külas oma gümnaasiumi, sest siis me ei saa igal pool võrdselt head haridust.

Kui tahame, et inimesed ei koliks maalt ära, peab neil olema tööd ja meil on vaja teha reforme, et maal elamine oleks alternatiiv linnas elamisele, et inimesed lihtsalt ei ütleks: ma ei taha siin olla, sest mu lapsed ei saa head haridust.


AS: Aga äkki peaks haridusminister välja pakkuma eelnõu, et riigistame gümnaasiumid ära?

Mina olen seda samuti ütelnud. Riik vastutab hariduse eest, aga samas on lõppfaas kohalike omavalitsuste käes ja samas võib meenutada, kuidas kohalikud omavalitsused on reageerinud ka mõistlikele ettepanekutele negatiivselt lihtsalt sellepärast, et ei meeldi, eriti valimiste eel. Riik vastutab, aga riigi käsi ei ulatu.


MS: Kui jutt juba läks omavalitsuste peale, siis jaanuari lõpus avaldas Tallinna linnapea Edgar Savisaar Delfis lühikese artikli, kus oli savisaarelikult vihjavas vormis kirjas järgmine lause: «Muide, liigub aga veel üks versioon, mille kohaselt käsu Keskerakonna kontori läbiotsimiseks andsid just nimelt president või peaminister.»

Eesti president ei saa käskida kedagi, välja arvatud inimesed, kes töötavad siin majas. See on lihtsalt absurd. Üks versioon on veel ka see, et tulnukas maandus kapo peakorteri katusele ja andis sealt käsu.

Ma tean sellest kõigest natuke rohkem, kui võin öelda. Ja mäletatavasti ma olin nende sündmuste ajal ka natuke pahane. Kui mingi suvaline pätt kusagil maksab altkäemaksu, siis ei pea kõike avalikult seletama. Samas kui sa lähed otsid läbi erakonna kontori, siis prokuratuur peab natuke rohkem seletama. Nemad aga ei seletanud alguses. Mida iganes ma arvan ühest või teisest erakonnast Eestis, me oleme õigusriik ja meil on demokraatia. Kui minna ühe erakonna peakontorisse, siis kehtivad kõrgemad nõuded kui mõne pisisuli kinnipanemisel.


AS: Aga mida te arvate Rait Maruste avaldatud mõtetest Eesti Päevalehes, kus ta küsis mitme asja kohta, kas kapo pingutas üle, kas liiga palju inimesi osales läbiotsimistel...

Siin mul pole muret. Summa summarum oli palju inimesi, aga kui läbiotsimine võtab kaua aega, siin on paljude kaasamine loomulik. Töömeetodeid ma siin küll ei vaidlustaks. Mul pole selleks alust.


AS: Marustel oli ka teisi küsimusi, mis puudutasid parlamendiliikme immuniteeti ja sõnavabadust, kuidas see puudutab parlamendiliikme andmekandjaid ja arvuteid, nende kaasavõtmist.

Kui meie seaduste alusel saad läbi otsida inimese korteri või seifi, siis kuidas saab arvuti olla midagi erilist?


MS: Maruste küsimuste rõhk oli vist just sellel, et jutt käis parlamendiliikmest.

Noh, kui on kuriteokahtlustus, süüdistust pole veel esitatud... Hmm... Kui vaadata seda, kuidas erinevates ja täiesti demokraatlikes riikides on õiguskaitseorganid parlamentääre, presidente ja ministreid uurinud, siis ma ei usu, et meil siin suuremaid probleeme on.


AS: Erinevad poliitikud on eri aegadel teinud ettepanekuid, et äkki peaks kapolt korruptsiooniuurimise ära võtma või vähemalt teabehanke õiguse ära võtma. Kuidas teie sellele vaatate?

Ma saan öelda nii palju, et mitte kõik kapo inimesed pole õnnelikud, et neil on lisakoorem. Korruptsioon on niivõrd ebameeldiv asi ka uurijale.


AS: Ma küsin teistpidi. Kas on õigustatud ja kuidas on põhjendatud, et asutus, kes tegeleb vastuluurega, tegeleb Eestis ka korruptsiooniuurimisega?

Kui need kattuvad, siis on see päris hea õigustus. (Ilves muigab.)

Siin on ka üks teine ja laiem teema. Illegaalne erakondade rahastamine ei ole Eestis enam kriminaalne (küll ebaseaduslik, aga mitte kriminaalne). Ja kui seda otsustasid Eesti erakonnad suures üksmeeles, siis see oli põnts Eesti õigussüsteemile. Kui sa saadad sellise signaali, et pole kriminaalne, siis milleks imestada, et inimesed sellega ka tegelevad.

Sellega seoses võib rääkida ka sovetlikest käsitlustest, mis on umbes sellised, et kas president Ilves ei tea, et õigusriigis ei mõisteta kedagi süüdi ilma kohtuotsuseta. Viidatakse seejuures minu avaldusele ETVs (kus Ilves mõistis erakirjavahetuse varguse hukka – toim).

Minu arvates on see üks suuremaid probleeme Eestis, et eetiline hinnang on hakanud võrduma kohtuotsusega. Kui hakkame jõudma nii kaugele, et kui sa pole rikkunud seadust, siis on see tegevus eetiline, siis oleme ikka väga sügavas jamas.


MS: Kas see tendents süveneb?

Jah. Mina ei mõistnud kedagi süüdi, ei öelnud, et keegi on süüdi. Mina taunisin seda, et kellegi erakirjavahetus on vastu tema tahtmist teises kohas.

Minu sõnavõtt ei ole kohtuotsus, aga kas ma ei saa enam anda isegi moraalselt hinnangut kirjade varastamise kohta? Kas hakkabki olema nii, et kui pääsed mingi juriidilise nipiga, siis oledki puhas poiss? Kas tulevadki sellised sovetlikud jutukesed: «Oi, mina kui õpetatud arhivaar, mina paneksin need kirjad arhiivi.» Sul on (Ilvese hääl tõuseb jälle – toim) VARASTATUD materjal ja sa räägid sellest, et oled väljaõpetatud arhivaar?

Või teise näitena, kuidas teie kolleeg Hundimägi (Äripäeva ajakirjanik Aivar Hundimägi – toim) rääkis, et kui mina saaksin kätte, siis avaldaksin kohe, see on avalikes huvides varastatud... Need on kõik näited sellest, et on küll kuritegu, aga tühja kah, kõik on võimalik.

Elamislubadega oli samamoodi. (Ilves pööritab silmi ja teeb peenikest häält: «Mida ma tegin valesti, ma olen riigikogu liige ja mul on üks ärike siin kõrval, mis sellel viga on, ma pole ju seadusi rikkunud.»)


MS: Tõsi, elamisload on samasugune asi, aga kas pole siiski nii, et 90 protsenti sellistest juhtumitest juhtub ikkagi ühe teise erakonnaga? Ma saan aru, et me ei saa Savisaart kohtu alla anda, aga mida siis teha? On üks suur erakond või vähemalt selle erakonna liidrid, kes lunivad Vene agentidelt raha, varastavad või hoiustavad varastatud kirju, panevad tänavale plakateid, mis sõimavad eestlaseid fašistideks, ja mulle tundub, et üha rohkem esindavad hoopiski ühe teise, aga mitte Eesti riigi huve, kuid midagi ei juhtu. Mõistame muudkui hukka, aga ei midagi.

See on demokraatia omapära, demokraatia nõrkus ja tugevus. On inimesi, kelle vaated või lastetuba on teistsugused kui minu oma, aga nii see on.


MS: Pöördun korraks Euroopasse tagasi. Mida te arvate nendest Euroopa liidritest, kes ühe käega lükkavad eemale Ameerikat, järgmisel päeval aga tõmbavad lipsu sirgu ja lähevad Hiina kommunistliku partei peasekretäri vastuvõtule ja lunivad, et äkki te ostaksite meie võlakirju?

Kui vaatame Euroopa ajalugu, siis väga paljud liikumised ja liidrid on teinud Ameerika suhtes – küll pehmemas variandis, aga ikkagi – sama, mida tehakse Ameerika vastu Ladina-Ameerikas ja mida tehakse Eesti vastu Kremlis. Et omaenda probleemidest mööda pääseda, sõimatakse neid.

Meil on midagi sarnast. Mina olen seda nimetanud Olof Palme inimõiguste koolkonnaks, mille tunnusjooneks on see, et reaktsioonide erinevus on pöördvõrdelises seoses kaugusega Stockholmist. Seal on meeletud protestid Tšiili hunta vastu, aga kui üle mere on tapmised ja küüditamised, siis tühja neist.

See Olof Palme inimõiguste koolkond enam Stockholmis võimul ei ole ja see on tore, aga eks sarnast mõtteviisi on ka mujal.


MS: Olof Palme koolkonnale olidki punased vaated meelepärasemad.

Eh, ta ei olnud kommunist. Ma pigem arvan, et see oli mugav. Mugav oli sõimata Ameerikat, sest sellest ei sünni mingit kahju, Nõukogude sõimamisest oleks ehk kahju tõusnud. Aga mis teha? Ameerika Ühendriigid olid Euroopale väga mugav. Ameerika kaitses ja andis raha Euroopale, nemad sõimasid vastu.


AS: Nüüd on Ameerika pöördunud Aasiasse?

Absoluutselt. Siin on mitu tegurit. Esiteks, need inimesed Ameerikas, kellel on külma sõja kogemus, on läinud pensionile. Ja teiseks on tõepoolest probleemid mujal. Ning kolmandaks, üks asi, millest meil siin on ehk raske aru saada, Ameerika ei võta Venemaad tõsiselt...


MS: Ma just tahtsin sama asjani jõuda. Kui Vene ajalehti lugeda, siis seal on Ameerika ees ja taga, kõiki Ameerika samme vaadatakse Venemaa vastu suunatuna. Ameerika ajalehtedes valitseb Venemaa kohal tühjus, neid ei huvita ja nad ei pööra sellele tähelepanu või kui pööravad, siis pigem vaatavad Venemaad kui mingit tüütut sehkendajat.

Jah, üldiselt on nii jah. On raske olla kahanev suurriik, aga mitte enam supervõim, ja siis defineerid ennast teistele vastandumise kaudu.

(Ilves läheb oma laua juurde ja paneb arvutiekraanil mängima videoklipi «Rossija bez Putina». See räägib sellest, mis juhtub, kui Putinit presidendiks ei valita. Dramaatilise muusika saatel saame teada, et vähem kui aasta pärast Putini mittevalimist puhkeks kodusõda, jaapanlased maabuksid Kaug-Idas, hiinlased Irkutskis, Vene tuumaarsenal läheb USA kätte, Kaliningrad astuks NATOsse, Moskvas surevad inimesed nälga, terroristide kambad hulguvad ühest Venemaa otsast teise ja lõpuks puändina selgub, et Gruusia korraldab Sotšis olümpiamängud. Ja kõige kohal irvitab Barack Obama vampiirinaeratust.)


AS: Kunagi kirjutasite, milline võiks olla Euroopa ja Ameerika suhtumine Venemaasse, see termin oli vist «suvatsev ükskõiksus» või «salliv ükskõiksus»...

Ma ütleks heatahtlik ja hooliv ükskõiksus, see võiks olla midagi meie suhtumise moodi. Erinevalt mõnest teisest riigist ei arranžeeri me retoorikat, mis Venemaalt tuleb. Me ei võida kunagi sõnasõjas, mis määrib ka meid.


MS: Muuseas, mida teie arvate Jeltsini võimalikust mälestusmärgist Tallinnas?

Kui tahame kedagi mälestada, siis võiksime esmajoones mälestada inimesi, kes kehastavad Eesti väärtusi: Enn Sarv, Jaan Kross, Artur Alliksaar. Kui tahame mõnda välismaalast, siis miks ka mitte Vaclav Havel.

Mis puutub Jeltsinisse, siis kes oli see, kes ütles, et kui Eesti astub NATOsse, siis algab kolmas maailmasõda? See polnud Vladimir Putin. Ma tegelesin ise Vene vägede väljaviimise jamaga kolm aastat.